Krajské kolo v Banskej Bystrici 2023/2024

Ekonomická olympiáda sa 2. februára 2024 presunula z Nitry smerom na stred republiky. Tentokrát sme zavítali do samotného srdca stredného Slovenska, ktorým nie je nič iné ako Banská Bystrica!

V priestoroch Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sme privítali spolu 72 súťažiacich, ktorí preukázali svoje kvality a tým sa kvalifikovali do krajského kola. Postúpili len tí najšikovnejší, v školskom kole sa totiž zapojilo 794 súťažiacich z 30 stredných škôl.

Podujatie otvorila Katarína Ševčíková – riaditeľka Ekonomickej olympiády na Slovensku. V úvode súťažiacim priblížila priebeh súťaže a poukázala na benefity vyplývajúce zo zapojenia sa. Nasledovalo poďakovanie partnerom, bez ktorých by sme súťaž nemohli každoročne organizovať. Dlhoročným partnerom olympiády je aj Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorá nám aj tento rok poskytla priestory na organizáciu krajského kola, za čo dekanovi fakulty Ing. Michalovi Mešťanovi, PhD. srdečne ďakujeme. 

Ján Melíšek z Gymnázia Detva bol nielen najúspešnejším riešiteľom školského kola v celom Banskobystrickom kraji, ale aj jedným z dvoch študentov na Slovensku, ktorí získali z testu bezchybný výsledok 100 %. Ako odmenu za bravúrny výkon si odniesol diplom a knihu Dedičstvo koronakrízy, ktorú najlepším súťažiacim venoval inštitút INESS.

Veľmi si ceníme snahu sprostredkovať Ekonomickú olympiádu študentom zo strany pedagógov a vieme, že práve oni sú častokrát prvým podnetom záujmu študentov o ekonomické otázky. Z tohto dôvodu sme sa aj tento rok rozhodli odmeniť školy, ktoré zapojili najviac študentov v kraji ďakovným listom a knižnou poukážkou v hodnote 50 € do siete kníhkupectiev Martinus. V Banskobystrickom kraji bola touto odmenou ocenená Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha v Banskej Bystrici, ktorá zapojila až 120 študentov.

Najlepších 50 súťažiacich z krajských kôl čaká v máji 2024 celoslovenské kolo, kde sa popasujú s náročnejšími otázkami a dostanú príležitosť zabojovať až o postup do medzinárodného finále, ktoré sa tento rok uskutoční v meste fialovej koruny – v gréckych Aténach.

Ekonomickú olympiádu pre stredoškolákov v školskom roku 2023/2024 podporujú: PwC Slovensko, Slovenská banková asociácia, Slovenská asociácia poisťovní, Nadácia Slovenskej sporiteľne, TEPEDE Slovakia, Nadácia Tatra banky, Martinus, ABCedu, týždenník Trend, Slovenská ekonomická spoločnosť, Institut ekonomického vzdělávání (INEV), Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta managementu Univerzity Komenského, Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA, Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity a Ekonomická fakulta, TUKE, portál ZONES a Nexteria.

 

Srdečne ďakujeme!