Webinár Ekonomickej olympiády a PwC Slovensko: Ako zahviezdiť na pohovore?

19. 12. 2023 sme pre súťažiacich v Ekonomickej olympiáde pre stredné školy zorganizovali prípravný webinár na tému: Ako zahviezdiť na pohovore. Rečníčkami boli odborníčky z praxe Katarína Glovičková a Monika Martineková z HR oddelenia PwC Slovensko. Na webinári poskytli užitočné odpovede na množstvo otázok, medzi ktorými nechýbali ani rady ako si pripraviť kvalitný životopis, či čo povedať na pracovnom pohovore.

Ekonomickú olympiádu v školskom roku 2023/2024 podporujú: PwC Slovensko, Slovenská banková asociácia, Slovenská asociácia poisťovní, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia Tatra banky, Martinus, ABCedu, týždenník Trend, Slovenská ekonomická spoločnosť, Institut ekonomického vzdělávání (INEV), Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta managementu Univerzity Komenského, Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA, Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity a Ekonomická fakulta, TUKE.