Webinár Ekonomickej Olympiády a PwC Slovensko: O daniach na Slovensku

06. 12. 2023 sme pre súťažiacich v Ekonomickej olympiáde pre stredné školy zorganizovali prípravný webinár O daniach na Slovensku. Rečníčkami boli odborníčky z praxe Monika Varcholová a Katarína Ušáková z daňového oddelenia PwC Slovensko.

Na webinári poskytli študentom užitočné informácie a odpovede na otázky z oblasti daňovníctva. Študenti boli obohatení o množstvo nových poznatkov a zistili prečo a aké dane platíme, či ako sa dane dotýkajú stredoškolákov.

Ekonomickú olympiádu v školskom roku 2023/2024 podporujú: PwC Slovensko, Slovenská banková asociácia, Slovenská asociácia poisťovní, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia Tatra banky, Martinus, ABCedu, týždenník Trend, Slovenská ekonomická spoločnosť, Institut ekonomického vzdělávání (INEV), Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta managementu Univerzity Komenského, Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA, Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity a Ekonomická fakulta, TUKE.