Premiéra Ekonomickej olympiády na slovenských základných školách: čo vedia žiaci a žiačky z ekonómie a financií?

Ekonomická olympiáda pre základné školy rozbehla v školskom roku 2022/2023 svoj pilotný ročník. Do súťaže sa zaregistrovalo vyše 200 škôl, ktoré zapojili 4 400 žiakov. Z danej vzorky je možné vyčítať, čo súťažiacim ide dobre a s čím mali najväčšie problémy. V tomto texte vám prinášame krátku analýzu výsledkov.

Začnime otázkami s najvyššou úspešnosťou. Úspešnosť nad 80 % dosiahli žiaci v otázkach, kde je odpoveď priam evidentná alebo ide o údaje, ktoré sa veľmi často memorujú vo vyučovaní. 

Rodinný rozpočet 

Príjmy rodinného rozpočtu by nemali pochádzať:

a)    zo zamestnania
b)    z podnikania
c)    z predaja majetku
d)    z trestnej činnosti
e)    z predaja akcií

Na túto otázku správne odpovedalo 82,6 % súťažiacich. Napriek tomu, že odpoveď je pomerne jasná, z celkového počtu opýtaných odpovedalo 402 súťažiacich nesprávne. Aj pri analýze výsledkov stredoškolskej olympiády však vidíme, že problémom nie je neznalosť v ekonómii, ale čítanie s porozumením. 

Memorovanie 

V roku 2004 sa Slovenská republika stala členom: 

a)    eurozóny
b)    Európskej únie
c)    Medzinárodného menového fondu
d)    OSN
e)    OECD

Toto je príklad otázky, ktorá si vyžaduje tzv. „memorovanie“. Aj pri stredoškolskej olympiáde vidíme, že otázky na všeobecný prehľad, ktoré nevyžadujú samostatné uvažovanie ale len znalosť faktov, patria k otázkam s najvyššou úspešnosťou. 

Tržby, náklady, zisk 

Naopak, oblasťou, ktorá robí žiakom problém, sú pojmy ako tržby, náklady a zisk. V modelovom príklade vedelo určiť tržby len 10 % opýtaných žiakov. 

Pani Silná inkasovala na predaji kníh tento rok 20-tisíc eur. Zamestnancom zaplatila 4-tisíc eur na mzdách, za energie 2-tisíc eur, za nájomné 6-tisíc eur. Jej tržby predstavovali:

a)    mala stratu 6-tisíc eur
b)    8-tisíc eur
c)    12-tisíc eur
d)    0 eur
e)    20-tisíc eur

Inflácia 

Inflácia je ekonomickou top témou už niekoľko mesiacov. Napriek tomu sú jej dopady pre mnohých ľudí ťažko predstaviteľné. V modelovom príklade sme sa preto pýtali, aký vplyv má inflácia na úspory. Len 18 % opýtaných žiakov vedelo správne odpovedať na otázku:  

Keď si uložíte v banke peniaze s 1 % úrokom za rok a za rovnaké obdobie vzrastú ceny o 2 %, potom je reálna úroková miera

a)    0 %
b)    1 %
c)    3 %
d)    -1 %
e)    2 %

Fungovanie trhu 

S fungovaním trhového mechanizmu sa denne stretáva každý z nás. Dopyt a ponuka majú na svedomí výšku cien, ktoré vidíme na pultoch predajní. Platí, že čím menšia ponuka, tým vyššie ceny. Čím vyššie ceny, tým nižší dopyt. Tento efekt vedelo v modelovom príklade správne odhaliť len 22 % opýtaných žiakov. 

Keď sa dvaja pekári dohodnú o rozdelení trhu v odľahlej dedine, tak možno očakávať, že:

a)    cena chleba v dedine klesne a jeho predaj vzrastie
b)    starosta mesta ich podľa platnej legislatívy pošle na 20 rokov do väzenia
c)    mlynári odmietnu dodávať múku do danej dediny
d)    cena chleba v dedine vzrastie a jeho predaj tiež vzrastie
e)    cena chleba v dedine vzrastie a jeho predaj klesne

Či ste obstáli v teste lepšie ako väčšina žiakov ZŠ sa dozviete na konci tohto textu. 

Ekonomická olympiáda ukázala, že hoc je teoretické definovanie pojmov pre mnohých žiakov jednoduché, ich aplikácia v praxi im robí problémy. Dobrou správou je, že sa s tým dá niečo robiť. Analytické myslenie je možné cvičiť. Podľa hesla „čo chceš zlepšiť, musíš merať“ vďaka olympiáde už  vieme, kde začať. 

Odpovede: 1D, 2B, 3E, 4D, 5E 

Za podporu Ekonomickej olympiády pre ZŠ v roku 2023 ďakujeme našim partnerom: Slovenská banková asociácia, Nadácia VÚB, Slovenská asociácia poisťovní, vydavateľstvo ABCedu, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Institut ekonomického vzdělávání (INEV).