Blíži sa 6. finále Ekonomickej olympiády pre stredoškolákov

„Kedy to v živote použijem?“ – otázka, ktorá sa vynára mnohým študentom pri učení sa hlavných miest spamäti či analýze Hviezdoslavových básni. Mladí ľudia pritom častokrát nevedia, ako sa platí nájom, fungujú hypotéky či dane. Ekonomické otázky majú v školských osnovách málo priestoru a mladí ekonómovia tak nemajú príležitosť rozvíjať svoje zručnosti. Ekonomická olympiáda, ktorá vo svojom 6. ročníku pokorila hranicu 10 000 zapojených študentov, chce tento deficit napraviť.

 

Po prvých školských kolách, ktoré sa konali online, sa 540 súťažiacich stretlo v ôsmich krajských mestách v krajských kolách. Z nich sa kvalifikovalo 50 mladých ekonómov a ekonómiek do celoslovenského finále, kde svoje analytické myslenie a ekonomický prehľad otestujú ešte raz. Vyvrcholenie Ekonomickej olympiády v podobe celoslovenského finále sa uskutoční vo štvrtok 4. mája 2023 v hoteli Devín v Bratislave. Projekt zameraný na zlepšenie ekonomickej a finančnej gramotnosti stredoškolákov na Slovensko priniesol a organizuje INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

Celoslovenské finále bude prebiehať formou písomného testu, ktorý je zložený zo zadaní zameraných na súčasné ekonomické témy. V predošlých ročníkoch mali študenti vo finále analyzovať efekty na dopyt a ponuku benzínu po zavedení cenového stropu na pohonné hmoty v Maďarsku, alebo popísať vplyv ekonomických sankcií na ruskú ekonomiku.

Po vyhodnotení písomných testov postúpi do ústneho kola desať najlepších študentov, ktorí budú obhajovať svoje vedomosti pred odbornou porotou. Členmi poroty sú odborníci z akademickej obce, verejného a neziskového sektora: Jarko Fidrmuc (Slovenská ekonomická spoločnosť), Štefan Máj (Nadácia Slovenskej sporiteľne), Iveta Szabo (Slovenská asociácia poisťovní), Martin Šuster (Rada pre rozpočtovú zodpovednosť) a Martin Vlachynský (INESS).
 
Riaditeľka Ekonomickej olympiády, Monika Budzák: „Stredoškolskú olympiádu organizujeme 6 rokov a za tento čas sa počet súťažiacich strojnásobil, čo znamená, že sme oslovili aj také školy, ktoré nemajú ekonómiu vo vyučovaní a študentov, ktorí sa jej aktívne nevenujú. Naším cieľom je motivovať mladých ľudí k tomu, aby pochopili, že ekonómia nie je vedou len pre profesorov s dlhými bradami, účtovníčky alebo burzových maklérov, ale vie pomôcť komukoľvek v každodennom živote.“
 
Počas finálneho kola budú prebiehať aj prednášky a diskusie na aktuálne ekonomické témy a na záver podujatia spoznáme troch najlepších stredoškolských ekonómov.

“Veľmi rád som sa na tejto súťaži zúčastnil a určite ju odporúčam každému, kto má aspoň trochu záujem o ekonómiu. Budúcim súťažiacim by som poradil, aby sa zaujímali nielen o svoje osobné a rodinné financie, ale aj o ekonomické dianie vo svojej krajine. Takéto poznatky im okrem Ekonomickej olympiády pomôžu aj v každodennom živote a pri rozhodovaní vo voľbách.” –  hovorí Martin Kips, víťaz celoslovenského finále 2021/2022. 
 
Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž z ekonómie a financií pre stredné a základné školy. Jej cieľom je podporiť ekonomické vzdelávanie a rozvíjať finančné zručnosti mladých ľudí, čo z nich robí aktívnych účastníkov spoločnosti a pomáha v budovaní ich profesionálnej dráhy. Vzhľadom na vysokú kvalitu súťaže sú finalisti olympiády prijímaní na viaceré vysoké školy na Slovensku bez prijímacích skúšok. V školskom roku 2022/2023 prebieha jej 6. ročník.