Webinár Ekonomickej olympiády a PwC Slovensko: Ako čítať účtovnú závierku?

28.11.2023 sme pre súťažiacich v Ekonomickej olympiáde pre stredné školy zorganizovali prípravný webinár k školským kolám súťaže. Prednášku viedol expert z praxe a riaditeľ na oddelení auditu a uisťovacích služieb v PwC Slovensko, Lukáš Ciran.

Ekonomickú olympiádu v školskom roku 2023/2024 podporujú: PwC Slovensko, Slovenská banková asociácia, Slovenská asociácia poisťovní, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia Tatra banky, Martinus, ABCedu, týždenník Trend, Slovenská ekonomická spoločnosť, Institut ekonomického vzdělávání (INEV), Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta managementu Univerzity Komenského, Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA, Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity a Ekonomická fakulta, TUKE.