Vyhodnotenie školských kôl

Vyhodnotenie školských kôl Ekonomickej olympiády 2018/2019

Z viac ako 5300 súťažiacich sme vybrali 436 študentov,  ktorí postupujú do krajských kôl. Postupujúcim srdečne gratulujeme a tešíme sa na stretnutie vo februári 2019. Zoznam postupujúcich žiakov sa otvorí po kliknutí na príslušný kraj.

 


Bratislavský kraj – zoznam postupujúcich študentov

Banskobystrický kraj – zoznam postupujúcich študentov 

Košický kraj – zoznam postupujúcich študentov

Nitriansky kraj – zoznam postupujúcich študentov

Prešovský kraj – zoznam postupujúcich študentov 

Trenčiansky kraj – zoznam postupujúcich študentov 

Trnavský kraj – zoznam postupujúcich študentov 

Žilinský kraj – zoznam postupujúcich študentov


 

 Z každej školy v kraji postupuje minimálne jeden žiak, avšak musí získať v teste školského kola aspoň 60 %. Z jednej školy môže postúpiť najviac 10 študentov, v závislosti od celkovej účasti študentov v kraji a úspešnosti. V prípade, že ste vo výsledkovej listine objavili nezrovnalosti, prosím kontaktujte nás emailom na: eo@iness.sk