Všetko o Ekonomickej olympiáde

Kedy a ako vznikla?

Ekonomickú olympiádu na Slovensko priniesol INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz v roku 2017. V spolupráci s českým Inštitútom ekonomického vzdelávania (INEV), sme v školskom roku 2017/2018 rozbehli pilotný ročník, do ktorého sa zapojilo vyše 4 000 stredoškolákov. Odvtedy sa každým rokom olympiáda pre stredoškolákov rozrastala a v školskom roku 2021/2022 sa zapojilo rekordných 11 300 stredoškolákov. Od roku 2019 organizujeme aj medzinárodné kolo Ekonomickej olympiády a v školskom roku 2022/2023 pripravujeme pilotný ročník pre základné školy.

Ako prebiehajú súťažné kolá?

Podmienkou účasti v Ekonomickej olympiáde je registrácia školy prostredníctvom online formulára na webe súťaže. Školu môže registrovať pedagóg, zástupca riaditeľa alebo riaditeľ školy. Následná komunikácia zo strany organizátorov s kontaktnou osobou na danej škole prebieha e-mailom.

Ekonomická olympiáda pre stredné školy prebieha v štyroch kolách: školské (online) kolo, krajské kolo, celoslovenské finále a medzinárodné finále. Školské kolá absolvujú súťažiaci pod dohľadom pedagóga počas prezenčnej alebo online výučby a čakajú ich v ňom len uzavreté testové otázky. Vo vyšších kolách sa musia študenti popasovať aj s otvorenými zadaniami. V celoslovenskom finále sa každoročne stretáva 50 najzdatnejších mladých ekonómov a ekonómiek zo stredných škôl z celého Slovenska. V medzinárodnom kole Slovensko reprezentujú piati súťažiaci. Za 6 rokov organizácie sa do súťaže zapojilo vyše 40 000 stredoškolákov.

Ekonomická olympiáda pre základné školy pozostáva len zo školského online kola. Pilotný ročník sa uskutoční v školskom roku 2022/2023. Prihlasovanie je otvorené do 10. marca 2023, školské kolá prebehnú od 20. – 31. marca 2023.

Prečo organizujeme Ekonomickú olympiádu?

INESS sa dlhé roky stretáva s nepochopením základných ekonomických súvislostí u študentov, politikov a bežných ľudí. Aj v roku 2022 mnohí ľudia veria, že cenové regulácie dokážu zastaviť infláciu, či v to, že sebestačnosť vo výrobe potravín je žiadúci ekonomický cieľ. Zadlženosť a počet exekúcií sú ďalším varovným signálom slabej finančnej gramotnosti Slovákov. Ekonomická olympiáda bola príležitosťou ako nadviazať na naše vzdelávacie aktivity na stredných školách a pomôcť zlepšiť nepriaznivý vývoj na Slovensku. Vďaka online testovaniu sa každý rok zapájajú tisícky stredoškolákov, čo nám umožňuje analyzovať a pracovať na zlepšení výsledkov v ekonomickej gramotnosti mladých ľudí. Napr. len 17 % stredoškolákov vie, že menovú politiku na Slovensku vykonáva Európska centrálna banka. Študenti nevedia odlíšiť tržby od nákladov (22 % úspešnosť), či dopad inflácie na úspory (len 52%) a len tretina rozumie, čo meria HDP. Súťažiacich pred prahom dospelosti pripravujeme na budúce ekonomické výzvy, ktoré ich s určitosťou čakajú v ich živote.

Prečo sa oplatí zapojiť?

Ekonomickú olympiádu organizujeme s ohľadom na čo najmenšiu organizačnú a časovú náročnosť pre študentov a pedagógov. Súťaž prináša študentom množstvo výhod – od hodnotných cien ako je napr. notebook, smartfón či čítačka elektronických kníh, po možnosť dostať sa na vybrané vysoké školy bez prijímačiek, či príležitosť spoznať množstvo zaujímavých ľudí z rádov renomovaných ekonómov, ale aj rovesníkov s rovnakými záujmami z celého sveta. A to všetko bez akýchkoľvek poplatkov či prísnych podmienok. Stačí zaregistrovať školu na webe ekonomickaolypiada.sk a zapojiť sa do online školských kôl, ktoré prebiehajú počas dvoch týždňov. Pedagóg si vyberie deň a čas, ktorý mu najlepšie vyhovuje. O všetko ostatné sa postaráme my v INESS.

Máte otázky? Kontaktujte nás.