Referencie

Referencie

 

Vo štvrtok 25. 4. som sa v sprievode pani profesorky Pavlíkovej zúčastnil na celoslovenskom kole Ekonomickej olympiády, ktorá sa konala v aule Ekonomickej univerzity v Bratislave. Po príchode na súťaž bol pre nás pripravený bohatý program. Okrem súťažného testu sme si vyskúšali ekonomický kvíz, zúčastnili sme sa diskusie na tému investície a veľmi príjemnou časťou programu bol aj spoločný obed. Taktiež sme boli svedkami krstu novej učebnice ekonomiky pre stredné školy, ktorú krstil bývalý minister financií Ivan Mikloš. Aj napriek tomu, že sa mi nepodarilo postúpiť do finálovej desiatky, som veľmi rád, že som sa mohol zúčastniť tejto súťaže, vďaka ktorej som získal množstvo ekonomických vedomostí a stretol som zaujímavé osobnosti zo sveta ekonomiky. Kamarátom z nižších ročníkov určite odporúčam zapojiť sa do ďalších ročníkov súťaže.

Lukáš Žemla, súťažiaci z IV.B, Gymnázium Púchov

 

Keďže som sa do súťaže zapojil bez akýchkoľvek predošlých znalostí z ekonómie, musel som sa všetky koncepty naučiť sám. Práve možnosť zúčastniť sa Ekonomickej olympiády bola podnetom zaoberať sa ekonómiou do väčšej hĺbky a následne si preveriť moje znalosti. Tejto súťaži vďačím aj za to, že mi ponúkla nevšedný pohľad na svet, ktorý je iný ako ten z minulosti.”

„Znovu som bol spokojný, už veľmi dobrá minuloročná organizácia bola zvládnutá ešte na vyššej úrovni. Školské kolo sa mi zdalo o poznanie náročnejšie ako pred rokom. Teším sa na ďalšie časti.“

úspešný riešiteľ krajského kola

Michal Šembera, Gymnázium Jura Hronca Bratislava

„Príjemná atmosféra, možnosť občerstvenia, profesionálna úroveň, príjemní organizátori.“
úspešná riešiteľka školského kola

 

„Myslím si, že to bola pre mňa veľmi dobrá skúsenosť, otestovať si v krajskom kole svoje analytické myslenie v ekonomike. Veľmi sa mi páčili najmä 3 otvorené otázky, pri ktorých bolo treba rozmýšľať. Prvá testovacia časť bola zameraná skôr na všeobecný prehľad v ekonomike, ale mne sa až tak nepáčila. Celkovo hodnotím túto skúsenosť veľmi pozitívne.“
úspešná riešiteľka školského kola

 

„Páči sa mi možnosť dostať sa na vysokú školu bez prijímacích pohovorov. Testy sú celkom ťažké ale obsahujú veci, ktoré sme sa mali možnosť naučiť na strednej škole.“
úspešný riešiteľ školského kola

 

„Testy hodnotím pozitívne, keďže nie sú vyžadované od žiakov len teoretické obkecanie, ale hlavne ich uplatnenia prakticky, čo je oveľa dôležitejšie. Organizácia prebehla v poriadku, na celkom vysokej úrovni, čo som aj očakával. Pozitívum je aj to, že nepostúpilo už do krajského kola 350 ľudí ako na iných olympiádach, ale fakt len pár tých lepších. Celkovo olympiádu hodnotím známkou 1.“
úspešný riešiteľ školského kola

 

„Páčilo sa mi, že v tejto olympiáde nejde o naučené poučky, ale o reálne vedomosti a logické rozmýšľanie.“
úspešný riešiteľ krajského kola

 

„Konečne sa podobná súťaž koná aj v našich končinách. Podľa mňa môže pomôcť s finančnou gramotnosťou mladých ľudí, ktorá je na dosť biednej úrovni. Zároveň je rozhovor s predstaviteľmi INESS-u veľmi príjemnou a obohacujúcou aktivitou. Verím, že priblížite súčasné ekonomické problémy spoločnosti čo najväčšej mase študentov, ktorí budú schopní pracovať na ich efektívnom riešení.“

úspešný riešiteľ krajského kola

 

„V školskom kole išlo viac o termíny a konkrétne vedomosti, ktoré ale boli zaujímavo uplatnené v praxi. Najlepšia časť však prišla v krajskom a celoslovenskom kole, kde sme sa museli zamýšľať na veľmi aktuálne ekonomické problémy, ktoré vplývajú na náš bežný život. Výborne zostavené testy, ďakujem.“

finalistka druhého ročníka EO

 

Chcem sa Vám poďakovať za možnosť zapojiť sa do Ekonomickej olympiády. Sme radi, že aj na Slovensku vznikla takáto súťaž. Do testovania sme sa snažili zapojiť všetkých žiakov, ktorí majú ako vyučovací predmet Ekonomiku. Podľa študentov boli otázky ťažké, ale na druhej strane u veľa študentov testovanie prebudilo záujem o niektoré témy a po testovaní na nasledujúcej hodine sme zaujímavé námety z ekonómie aj otvorili a venovali sa im podrobnejšie. Zaujímali ich niektoré témy ako príklad uvediem problematiku Severnej a Južnej Kórey (tá mala jednoznačne najväčší úspech), zadlženosť krajín (mnohí si mysleli, že najviac zadlžené zo všetkých krajín je Slovensko), ktorá krajina má najvyššie HDP, či porovnanie najvýhodnejšieho úveru. Ekonómia pre žiakov nie je až taká príťažlivá ako iné vedy, preto vidím veľký význam Ekonomickej olympiády  pre študentov.
Eva Borovjáková, SOŠ Hattalova 968/33, Námestovo

 

Ekonómia je o premyslenom, účelnom a hospodárnom nakladaní dostupných prostriedkov pre zlepšenie kvality nášho života. Týka sa nás neprestajne a všade – počnúc školstvom, zdravotníctvom až po vývoj a použitie umelej inteligencie. Preto považujem Ekonomickú olympiádu za skvelú príležitosť pre študentov otestovať sa a učiť sa uvažovať v ekonomických súvislostiach.
Blanka Kolníková, Gymnázium Jura Hronca Bratislava

 

Prvý ročník unikátneho projektu Ekonomickej olympiády pre stredoškolákov v Česku bol pre mňa osobne vzpruhou, varovaním i dobrodružstvom. Vzpruhou preto, že sa podarilo zmobilizovať toľko skvelých študentov a ich učiteľov z toľkých škôl k úplne dobrovoľnej účasti pre poznávanie tajomstiev ekonomickej vedy. Varovaním preto, že sa nám z výsledkov okrem iného potvrdilo, ako veľmi je potrebné na finančnej gramotnosti a podpore výučby ekonómie aj na stredných školách pracovať, aby ekonomických mýtov všade okolo nás ubúdalo. A dobrodružstvom preto, že to bolo prvýkrát a úspešné. Teším sa na ďalšie ročníky!
Mojmír Hampl, viceguvernér Českej národnej banky 

 

Ekonomická olympiáda bola bez pochýb zaujímavá súťaž. Čiastočne mi k postupu až do užšieho finále stačilo učivo, ktoré som sa učil na maturitu z ekonomiky, ale bolo k tomu potrebné aj ďalšie samoštúdium. Študentom by som odporučil knihu Ekonómia v jednej lekcii od H. Hazlitt, ktorá vysvetľuje mýty okolo ekonomických opatrení a objasňuje ich skutočné dopady. „
Filip z Brna, 9. miesto v EO 2016/17, študent gymnázia Jaroška, Česko

 

Ekonomickú olympiádu budem určite propagovať, lebo som presvedčená, že aj toto je jedna z foriem prípravy žiakov na maturity, na prijímacie pohovory na vysoké školy, ale je to aj spôsob, ako samotní žiaci môžu zistiť, čo v nich je.
Mária Tomašovičová, SOŠ Námesie SNP, Partizánske