Informácie pre školy a pedagógov

Informácie pre školy a pedagógov


Organizátormi školských kôl Ekonomickej olympiády sú školy a učitelia v spolupráci s organizátormi EO. Školské kolá sa konajú priamo na konkrétnych stredných školách a testovanie prebieha online.

Učiteľ alebo iný zamestnane školy svoju školu môže registrovať do Ekonomické olympiády tu. Nezáväznou registráciou sa táto osoba stáva koordinátorom Ekonomickej olympiády na svojej škole. Ďalšie informácie sú zasielané na e-mail, ktorý ste uvedli pri registrácii.

 

Testovanie v školskom kole

Študenti píšu test školského kola pod dohľadom učiteľa ktorýkoľvek deň vo vopred určenom týždni organizátormi (pozri harmonogram súťaže). Študent sa zaregistruje do testovej aplikácie podľa pokynov organizátorov súťaže (budú zaslané e-mailom) a rovno pokračuje k jeho vypĺňaniu. Test má časový limit 40 minút.

 

Online test

Organizačne najjednoduchší je online variant testu, nie je potrebné organizátorom Ekonomickej olympiády posielať vyplnené testy ani výsledky jednotlivých študentov – všetko prebieha automaticky cez online systém. V tomto roku súťaže sme zrušili možnosť tlačeného testu v školskom kole, keďže zo strany škôl nebol oň veľký záujem a vyhodnocovanie bolo administratívne náročné. 

V prípade, že z rôznych dôvodov nemôžete realizovať školské kolo v online forme, napíšte e-mail na monika.budzak@iness.sk – radi vám poradíme.

Študenti vyplnia online test v počítačových učebniach, či na notebookoch (študenti môžu použiť svoje vlastné notebooky). Po celú dobu písania testu je nutný dozor učiteľa. Testy je možné písať so študentmi v ľubovoľnom čase v zadanom termíne. V rámci jednej školy je možné realizovať ľubovoľný počet termínov školského kola, v prípade účasti viacerých študentov a tried.

Študentom sa po prihlásení do online systému automaticky vygeneruje test, ktorý sa po uplynutí časového limitu 40 minút sám vyhodnotí a uloží študentovi výsledky do databázy Ekonomickej olympiády. V prípade, že ten istý študent vyplní test viackrát, počíta sa prvý pokus (podľa dátumu a času odoslania).

 

Vyhodnotenie

Organizátori Ekonomickej olympiády vyhodnotia celkové výsledky školského kola a do 7 dní od ukončenia všetkých školských kôl budú koordinátori a súťažiaci e-mailom informovaní o postupe študentov do krajského kola Ekonomickej olympiády. Vyhodnotenie bude rovnako dostupné na webovej stránke Ekonomickej olympiády. 

Konkrétne inštrukcie k súťaži získajú koordinátori po registrácii. V prípade akýchkoľvek nejasností, či ďalších otázok nás prosím kontaktujte, čoskoro sa vám ozveme naspäť.

 

Podmienky postupu do ďalších kôl EO nájdete tu: Kolá súťaže

 

 

Tešíme sa na spoluprácu.

Prihláste Vašu školu