Pre školy

Priebeh Ekonomickej olympiády

Organizátormi školských kôl Ekonomickej olympiády sú školy a učitelia v spolupráci s organizátormi EO. Školské kolá sa konajú priamo na konkrétnych stredných školách a testovanie prebieha online (odporúča sa vďaka jednoduchosti organizácie). V ojedinelých prípadoch je možné absolvovať školské kolo aj tlačenou formou. Nasledné krajské kolá a celoslovenské finále prebiahjú písomnou formou. Podrobnosti k jednotlivých súťažným kolám nájdete tu.

Učiteľ alebo iný zamestnanec školy môže školu zaregistrovať do Ekonomické olympiády tu. Nezáväznou registráciou sa osoba stáva koordinátorom Ekonomickej olympiády na svojej škole. 

Ďalšie dodatočné informácie sú zasielané na e-mail, uvedenom pri registrácii.