Pokyny k školským kolám

Pilotný ročník Ekonomickej olympiády pre základné školy je tu a zaregistrované školy absolvujú školské online kolá už v marci 2023. Vo štvrtok, 16.3. pedagógovia zaregistrovaní do Ekonomickej olympiády dostanú e-mail s podrobnými pokynmi k testovaniu, ako aj s heslom do testovacieho systému, bez ktorého nie je možné absolvovať školské kolo.

V prípade, že ste e-mail nenašli, pozrite prosím priečinok nevyžiadanej pošty (SPAM) vo Vašej e-mailovej schránke a ak e-mail neskončil tam, tak nás prosím kontaktuje e-mailom na eo@iness.sk.

ODKAZ NA TESTOVACí SYSTÉM: 

https://exam.economicsolympiad.org/s/sk?language=sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O TESTOVANÍ
 • testovanie bude otvorené od pondelka 20.  marca do piatku 31. marca 2023 (vrátane)
 • testovanie je otvorené každý pracovný deň od 7:00 do 16:00 hod.
 • testovať môžete ľubovoľný počet žiakov a to v rôzne časy aj dni
 • test je vhodný pre 8. a 9. ročník ZŠ (tercia a kvarta), otestovať sa môžu aj žiaci 7. ročníka
 • pre 1. ročník SŠ (vrátane bilingválnych škôl) a viacročné gymnáziá od kvinty je určená Ekonomická olympiáda pre stredné školy
 • Test obsahuje 25 otázok
         -každá otázka má na výber 5 odpovedí
         -každá otázka má iba jednu správnu odpoveď
         -za správnu odpoveď sa získava 1 bod
         -za nesprávne odpovede sa body neodpočítavajú
         -časový limit na vypracovanie testu je 40 minút
 • Povolenými pomôckami sú kalkulačka a písacie potreby
ČO JE POTREBNÉ K ÚSPEŠNÉMU TESTOVANIU
 • Testovanie prebieha online, je teda potrebné mať k dispozícii počítačovú učebňu na Vami zvolený termín
 • Žiaci môžu písať test aj na vlastnom počítači, je však nutné aby vždy boli pod dozorom pedagóga (Vás alebo iného kolegu)
 • Poznať heslo, ktoré Vám bude poslané v informačnom emaile
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O TESTOVACOM SYSTÉME
 • Odkaz na testovanie Vám pošleme v informačnom emaile
 • Žiak musí zadať svoje údaje (meno a priezvisko prosíme s diakritikou), názov školy a heslo:
  -Heslo Vám bude odoslané v informačnom emaile dňa 16. marca 2023, v prípade, že ste ho nepostrehli, prosím skontrolujte si priečinok nevyžiadanej pošty (SPAM) a ak ho tam nenájdete napíšte nám na eo@iness.sk
 • Po kliknutí na tlačidlo “Spustiť test” sa zobrazí prvá otázka a študentovi beží časový limit. Po dokončení testu, je nutné kliknúť na tlačidlo “Odoslať”. 
 • Otázky sú náhodne generované z databázy, každý žiak píše iný test, ale z rovnakých okruhov a náročnosti
 • Po skončení testu sa žiakovi zobrazí dosiahnutý počet bodov, výsledok mu zároveň príde na email, ktorý zadal pred testovaním.
ČO ROBIŤ, AK…
 • Nemôžete nájsť link na testovanie a heslo – skontrolujte si prosím priečinok SPAM vo vašej emailovej schránke, ak nebude ani tam, napíšte nám na eo@iness.sk
 • Nemôžete byť pri testovaní – žiaci môžu vypĺňať test aj pod dozorom iného, (Vami zvoleného) pedagóga
 • Je žiak alebo celá trieda v karanténe/PN/chrípkové prázdniny – test môžu absolvovať z domu so zapnutou webkamerou a pod dohľadom pedagóga
 • Sa okamžite po spustení testu žiakovi zobrazí výsledok s počtom bodov 0 – vypnite prosím prehliadač a spustite test znovu alebo vyskúšajte iný prehliadač. Nie je potrebné nás kontaktovať, u daného žiaka vidíme, že nastala technická chyba
 • Pri písaní testu vypadne internet – po kliknutí na link testovania by sa mal systém vrátiť na otázku pred výpadkom, ak sa tak nestane kontaktujte nás na eo@iness.sk
 • Nefunguje heslo – skontrolujte prosím v pokynoch, či žiak zadáva správne heslo na konkrétny deň, rozlišujte malé a veľké písmena, tiež príp. zámenu čísla 0 s písmenom O

Ďakujeme, že ste sa rozhodli stať súčasťou Ekonomickej olympiády a prajeme Vám aj Vašim žiakom čo najhladší priebeh testovania a veľa úspechov!

Tím Ekonomickej olympiády