Organizácia Ekonomickej olympiády

Organizácia

Ekonomickú olympiádu organizačne a odborne garantuje INESS v spolupráci s českým Institutem ekonomického vzdělávánípartnerskými univerzitami a inštitúciami.

Ekonomická olympiáda má k dispozícii vysoko kvalifikovaných odborníkov (autorov úloh, lektorov, konzultantov a organizátorov), ktorí dohliadajú na správnosť a zrozumiteľnosť súťažných otázok, ako aj na organizačné zabezpečenie súťaže.

Úrovne organizácie Ekonomickej olympiády

Školské kolá
Koordinátor Ekonomickej olympiády (poverený učiteľ) s pomocou online testovacieho systému a podpory zo strany organizátorov EO.

Krajské kolá
INESS v spolupráci s univerzitami v kraji a krajskými komisiami EO

Finále
INESS a partneri

V rámci INESS Ekonomickú olympiádu organizačne zabezpečujú:

Ing. Monika Budzák

Pracuje v INESS od roku 2014. Vyštudovala Hospodársku diplomaciu na Ekonomickej univerzite, absolvovala dva zahraničné študijné pobyty na Wirtschaftsuniversität Wien a Technische Universität Dresden. V INESS sa venuje pôdohospodárstvu, organizuje vzdelávacie podujatia a medzinárodné konferencie. 

Je programovou manažérkou Ekonomickej olympiády na Slovensku. 

Kontakt: monika.budzak@iness.sk

Foto: Maňo Štrauch, Trend

Vanesa Križanovičová

Študuje finančný manažment na Ekonomickej univerzite 
v Bratislave. Stážovať v INESS sa rozhodla pre víziu zlepšenia manažérskych schopností, prehĺbenia znalostí 
v oblasti ekonomiky a finančnej analytiky, zaujíma sa o marketingovú komunikáciu. 

Je koordinátorkou Ekonomickej olympiády na Slovensku. 

Kontakt: vanesa.krizanovicova@iness.sk