O INESS

INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie, ktoré funguje na Slovensku od roku 2006. Poslanie INESS je monitoring, kontrola a advokácia politík, zameraných na dlhodobý ekonomický rozvoj krajiny, efektívne vynakladanie verejných financií, podpora decentralizovaných občianskych riešení a podpora slobodného zodpovedného rozhodovania občanov.

INESS monitoruje fungovanie a financovanie verejného sektora, vyhodnocuje dopady legislatívnych zmien na ekonomiku a spoločnosť, navrhuje reformy a vyjadruje sa k aktuálnym ekonomickým a sociálnym otázkam prostredníctvom publikovania článkov, štúdií a podcastov, organizovaním podujatí a vzdelávacích programov. Medzi úspešné dlhodobé projekty patria Cena štátu, Ekonomická olympiáda, Ekonomické reči či Byrokratický index.

V súčasnosti je INESS jedným z najcitovanejších think tankov v médiách na Slovensku, s viac ako 1500 mediálnymi výstupmi v relevantných celonárodných médiách ročne.

 


Viac o aktivitách INESS sa dočítate na našom webe: www.iness.sk


 

INESS už 10 rokov posiela svoj učiteľský balíček Cena štátu na viac ako 300 stredných škôl na Slovensku. Pomocou materiálov ako je Vesmír verejných výdavkov či bloček za služby štátu dokážu učitelia jednoducho vysvetliť aj tie najzložitejšie údaje zo sféry verejných financií.