O INESS

INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie, ktorého činnosť je financovaná z darov fyzických a právnických osôb a z 2% daňovej asignácie. Aktivity inštitútu zahŕňajú výskumnú, publikačnú, poradenskú a vzdelávaciu činnosť, zameranú na riešenie aktuálnych ekonomických a spoločenských problémov z pohľadu rešpektovania vlastníckych práv ako záruky osobnej slobody a mierového spolužitia.

Nezávislý think tank INESS publikuje analýzy zamerané na uplatňovanie princípov a nástrojov voľného trhu v podmienkach slovenskej ekonomiky od januára 2006. Monitoruje činnosť a financovanie verejného sektora, hodnotí efekty legislatívnych zmien, vypracováva sektorové analýzy, organizuje vzdelávacie programy a komentuje aktuálne ekonomické a spoločenské témy.

Cieľom INESS je rozšíriť všeobecné povedomie o spôsobe fungovania trhového mechanizmu, efektov štátnych zásahov a ich dopadov na spoločnosť a životy bežných ľudí. Medzi prioritné oblasti záujmu INESS patrí daňový a odvodový systém, zdravotníctvo, monetárna politika, pôdohospodárstvo, školstvo, problematika EÚ, regulácie a vlastnícke práva. V súčasnosti je INESS jedným z najcitovanejších think tankov v médiách na Slovensku, s viac ako 1500 mediálnymi výstupmi v relevantných celonárodných médiách ročne.

 


 

Viac o aktivitách INESS sa dočítate na našom webe: www.iness.sk


 

INESS už 10 rokov posiela svoj učiteľský balíček Cena štátu na viac ako 300 stredných škôl na Slovensku. Pomocou materiálov ako je Vesmír verejných výdavkov či bloček za služby štátu dokážu učitelia jednoducho vysvetliť aj tie najzložitejšie údaje zo sféry verejných financií.