Odborná rada EO

Odborná rada Ekonomickej olympiády

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.

Pôsobí ako rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave. Je členom výskumnej siete PGV v Grenoble, členom stáleho výboru Alliance of Silk Road Business Schools v Ningbo v Číne, vedeckých rád fakúlt a univerzít ekonomického zamerania v SR a v zahraničí, ako aj redakčných a vedeckých rád niekoľkých univerzitných časopisov. Vo výskume rieši podporu inovácií v distribučných procesoch a ekonomickú efektívnosť elektromobility v logistike. Je autorom, resp. spoluautorom niekoľkých monografií a učebníc, zodpovedným riešiteľom domácich výskumných projektov a partnerom zahraničného projektu Horizont 2020.

prof. Josef Šíma, PhD.

Pôsobí ako rektor vysokej školy CEVRO Institut a garant jeho dvoch unikátnych ekonomických programov. Bakalárskeho programu Hospodárska politika vyučovaného v českom jazyku a medzinárodného programu Oxfordského typu Philosophy, Politics, Economics (PPE) v angličtine, v ktorom vyučujú profesori popredných európskych a amerických univerzít a študujú študenti z viac ako 20 krajín sveta.

Mgr. Ľudovít Ódor

Je viceguvernérom Národnej banky Slovenska, predtým pôsobil v Rade pre rozpočtovú zodpovednosť. Pracoval ako analytik finančných trhov v ČSOB a tiež ako ekonóm v Slovenskej ratingovej agentúre. Medzi rokmi 2003 a 2005 bol hlavným ekonómom a riaditeľom Inštitútu finančnej politiky na ministerstve financií. Pôsobil tiež ako člen bankovej rady v Národnej banke Slovenska až do septembra 2010. Následne bol poradcom premiérky a ministra financií. Od septembra 2015 je podpredsedom Networku nezávislých fiškálnych inštitúcií EÚ (EUIFIs) a od roku 2016 hosťujúcim profesorom na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti (CEU). Ódor je autorom mnohých publikácií doma aj v zahraničí a je spoluautorom viacerých reformných koncepcií vrátane ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.

Mgr. Martin Šuster, PhD.

Absolvoval Fakultu manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave a Stredoeurópsku univerzitu v Budapešti. Získal doktorský titul v ekonómii na University of Maryland, College Park, USA, so špecializáciou na makroekonómiu a ekonomiku trhu práce. V roku 2004 sa stal poradcom zástupcu guvernéra Národnej banky Slovenska. Neskôr viedol sekciu medzinárodnej ekonomiky výskumného oddelenia a od roku 2007 je riaditeľom výskumného oddelenia NBS. V rokoch 2007 - 2009 bol predsedom pracovného výboru pre komunikáciu o zavedení eura, ktorý je zodpovedný za riadenie informačnej kampane o euru v Slovenskej republike.

doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.

Pôsobí ako docent a výskumný pracovník na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Vyštudoval odbor odvetvové a prierezové ekonomiky a následne odbor právo so zameraním na finančné, hospodárske a menové právo na Univerzite Mateja Bela. Pracoval na viacerých univerzitách ako výskumný pracovník a v súkromnom sektore ako konzultant a analytik v oblasti verejnej ekonomiky, regulácie, financií a zvyšovania výkonnosti organizácií verejného sektora. Od roku 2010 pôsobí ako expert pre finančné služby v Európskej komisii v Bruseli a ako člen odbornej skupiny nadnárodného regulátora EIOPA so zameraním na reguláciu poistných a dôchodkových systémov vo Frankfurte. Vo výskume sa zameriava najmä na dizajnovanie moderných sporivých a investičných schém a udržateľnosť dôchodkových systémov. Mimo akademickej pôdy pracuje na vývoji a implementácii fintech a robo-advice riešení pre jednotlivcov a firmy.

Marcela Veselková, PhD.

Je riaditeľkou Inštitútu pre stratégie a analýzy, ktorý je analytickou jednotkou Úradu vlády SR. Predtým pôsobila ako výskumníčka v Inštitúte pre dobre spravovanú spoločnosť a na Univerzite Komenského. Doktorát získala na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti, vo svojom výskume sa venuje najmä hodnoteniu verejných politík a aplikovanej ekonómii. Je členkou Slovenskej ekonomickej spoločnosti, ktorá je partnerom Ekonomickej olympiády.

Mgr. Juraj Karpiš

Je spoluzakladateľom INESS a členom od jeho vzniku. Predtým, ako začal pôsobiť v INESS, bol zamestnaný v komerčných finančných inštitúciách v zahraničí a na Slovensku. V INESS má na starosti zdravotníctvo, monetárnu politiku a euro. V rámci dlhodobej špecializácie na fungovanie finančného systému detailne sledoval a komentoval krízové dianie, čím prispel k ekonomickému vzdelávaniu na Slovensku. Časopis .týždeň ho označil za osobnosť roka 2011. V roku 2015 vydal ekonomický besteller „Zlé peniaze – sprievodca krízou“. Je členom Klubu ekonomických analytikov.