Odborná rada EO

Odborná rada Ekonomickej olympiády

Odborná rada kontroluje znenie súťažných otázok. Dohliada na to, aby otázky boli zrozumiteľné a jednoznačné. Členmi rady sú uznávaní ekonómovia z INESS, z Národnej banky Slovenska, zo Slovenskej Ekonomickej spoločnosti a z akademického prostredia. 

Mgr. Ľudovít Ódor

Je viceguvernérom Národnej banky Slovenska, predtým pôsobil v Rade pre rozpočtovú zodpovednosť. Pracoval ako analytik finančných trhov v ČSOB a tiež ako ekonóm v Slovenskej ratingovej agentúre. Medzi rokmi 2003 a 2005 bol hlavným ekonómom a riaditeľom Inštitútu finančnej politiky na ministerstve financií. Pôsobil tiež ako člen bankovej rady v Národnej banke Slovenska až do septembra 2010. Následne bol poradcom premiérky a ministra financií. Od septembra 2015 je podpredsedom Networku nezávislých fiškálnych inštitúcií EÚ (EUIFIs) a od roku 2016 hosťujúcim profesorom na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti (CEU). Ódor je autorom mnohých publikácií doma aj v zahraničí a je spoluautorom viacerých reformných koncepcií vrátane ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.

Mgr. Martin Šuster, PhD.

Absolvoval Fakultu manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave a Stredoeurópsku univerzitu v Budapešti. Získal doktorský titul v ekonómii na University of Maryland, College Park, USA, so špecializáciou na makroekonómiu a ekonomiku trhu práce. V roku 2004 sa stal poradcom zástupcu guvernéra Národnej banky Slovenska. Neskôr viedol sekciu medzinárodnej ekonomiky výskumného oddelenia a od roku 2007 je riaditeľom výskumného oddelenia NBS. V rokoch 2007 – 2009 bol predsedom pracovného výboru pre komunikáciu o zavedení eura, ktorý je zodpovedný za riadenie informačnej kampane o euru v Slovenskej republike.

doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.

Pôsobí ako docent a výskumný pracovník na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Vyštudoval odbor odvetvové a prierezové ekonomiky a následne odbor právo so zameraním na finančné, hospodárske a menové právo na Univerzite Mateja Bela. Pracoval na viacerých univerzitách ako výskumný pracovník a v súkromnom sektore ako konzultant a analytik v oblasti verejnej ekonomiky, regulácie, financií a zvyšovania výkonnosti organizácií verejného sektora. Od roku 2010 pôsobí ako expert pre finančné služby v Európskej komisii v Bruseli a ako člen odbornej skupiny nadnárodného regulátora EIOPA so zameraním na reguláciu poistných a dôchodkových systémov vo Frankfurte. Vo výskume sa zameriava najmä na dizajnovanie moderných sporivých a investičných schém a udržateľnosť dôchodkových systémov. Mimo akademickej pôdy pracuje na vývoji a implementácii fintech a robo-advice riešení pre jednotlivcov a firmy.

Mgr. Juraj Karpiš

Je spoluzakladateľom INESS a členom od jeho vzniku. Predtým, ako začal pôsobiť v INESS, bol zamestnaný v komerčných finančných inštitúciách v zahraničí a na Slovensku. V INESS má na starosti zdravotníctvo, monetárnu politiku a euro. V rámci dlhodobej špecializácie na fungovanie finančného systému detailne sledoval a komentoval krízové dianie, čím prispel k ekonomickému vzdelávaniu na Slovensku. Časopis .týždeň ho označil za osobnosť roka 2011. V roku 2015 vydal ekonomický besteller „Zlé peniaze – sprievodca krízou“. Je členom Klubu ekonomických analytikov.

Ing. Richard Kališ, PhD.

Pôsobí ako odborný asistent na Ekonomickej univerzite v Bratislave, kde v roku 2019 obhájil doktorský titul. Počas doktorandského štúdia strávil rok pôsobením na Viedenskej Wirtschaftsuniversität. Okrem toho od roku 2019 pracuje aj ako výskumník na Inštitúte pre dopravnú ekonómiu, geografiu a politiku, ktorý patrí pod Masarykovú univerzitu v Brne. Vo svojom výskume sa venuje najmä problematike hospodárskej súťaže a efektom nedokonalej konkurencie. Od roku 2017 je členom Slovenskej ekonomickej spoločnosti.