Štúdium

Študijné materiály 

Celoslovenské finále 

Pre prípravu na celoslovenské kolo 2020/2021 Ekonomickej olympiády odporúčame naštudovať nasledujúce materiály:

Ak študenti preferujú podcastovú formu, tému sme rozobrali aj v populárnom formáte #navrsku (aj na Spotify):

Otázky sa budú zameriavať na verejné financie, trhový mechanizmus, jednoduchý finančný výpočet a jeho interpretáciu, hospodársku politiku (HDP a jeho zložky), podnikové financie a pod. 

Krajské kolá 

Pre prípravu na krajské kolo 2020/2021 Ekonomickej olympiády odporúčame naštudovať nasledujúce materiály:

Ak študenti preferujú podcastovú formu, tému sme rozobrali aj v populárnom formáte #navrsku (aj na Spotify):

Školské kolá 

Pre prípravu na Ekonomickú olympiádu odporúčame oboznámiť sa so štruktúrou testu tu: Ako vyzerá testovanie. Oboznámite sa nielen so štruktúrou testu ale aj s tematickými okruhmi školského kola.

Ďalej pre lepšie zvládnutie Ekonomickej olympiády odporúčame preštudovať nasledujúce texty, videá i odkazy. Okrem webových stránok je veľkým prínosom nielen pre štúdium na kolá súťaže EO ale aj pre výučbu na stredných školách nová učebnica ekonómie.

 

Ekonómia v 31 hodinách

Medzinárodne oceňovanú učebnicu ekonómie reflektujúcu aktuálne potreby rozvíjania ekonomického myslenia si môžete objednať na stránke Expol pedagogika

Rovnako odporúčame preštudovať  YT kanál učebnice.

Viac o učebnici tu.

 

 

Ekonómia v jednej lekcii, Henry Hazlitt

Kniha vysvetľuje ekonomické princípy s presahom do vývoja ekonomického myslenia a rozdiely v poňatí danej témy rôznymi ekonomickými školami. Žiaduce pre pochopenie ekonómie ako vedy. Odporúčame prečítať na krajské kolo a na finále Ekonomickej olympiády.

Knihu si môžete zdarma stiahnúť ako PDF súbor tu. 

 

 

Podrobnejšie študijné materiály k verejným financiám získate na web stránke: www.cenastatu.sk

 

Základy poisťovníctva

Slovenská asociácia poisťovní zostavila pre súťažiacich v školskom roku 2018/2019 študijný materiál, kde sú vysvetlené základy poisťovníctva.

Súbor si môžete stiahnúť ako PDF tu.