Harmonogram EO

Harmonogram organizácie Ekonomickej olympiády

Dátumy sú záväzné, všetky zapojené školy budú informované aj e-mailom.

 

Termíny krajských kôl – súťažiacich ako aj pedagógov budeme informovať o termíne konania krajského kola e-mailom. Nižšie uvedené termíny sú záväzné.