Na EU v Bratislave sa konalo medzinárodné kolo Ekonomickej olympiády

5. – 6. septembra 2023 sa v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočnil 5. ročník medzinárodného kola Ekonomickej olympiády pre stredoškolákov. Do hlavného mesta zavítali súťažiaci z 13 krajín, aby porovnali svoje vedomosti z ekonómie a financií. Podujatie na Slovensku organizuje INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz v spolupráci s českým Inštitútom ekonomického vzdelávania (INEV).

V priestoroch Ekonomickej univerzity sa každoročne konajú krajské kolá, celoslovenské kolá a prvýkrát, 5. – 6. 9. 2023 sa koná aj medzinárodné kolo Ekonomickej olympiády. Do Auly Ekonomickej univerzity zavítali študenti z Česka, Maďarska, Poľska, Grécka, Arménska, Azerbajdžanu, Gruzínska, Kazachstanu, Kirgizska, Severného Macedónska, Ukrajiny a Kosova. Súťažiaci mali pripravený bohatý program, vrátane prednášky ekonóma a bývalého ministra financií Ivana Mikloša. 

Učitelia EU v Bratislave sa každoročne podieľajú na tvorbe otázok, na oprave testov krajských a celoslovenských kôl. Účastníci celoslovenského kola Ekonomickej olympiády, ktorí majú podanú prihlášku na EU v Bratislave, sú prijímaní bez prijímacích skúšok.

EU v Bratislave za roky 2019 – 2023 prijala 49 úspešných účastníkov celoslovenských kôl. Z prijatých účastníkov 15 ukončilo bakalárske štúdium, 12 z nich ďalej pokračuje na inžinierskom štúdiu.

Všetkým účastníkom prajeme úspešné absolvovanie medzinárodného kola Ekonomickej olympiády.

08. september 2023, euba.sk