Medzinárodné kolo Ekonomickej olympiády zavíta do Bratislavy

5. – 6. septembra 2023 sa v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutoční 5. ročník medzinárodného kola Ekonomickej olympiády pre stredoškolákov. Do hlavného mesta zavítajú súťažiaci zo 13 krajín, aby porovnali svoje vedomosti z ekonómie a financií. Podujatie na Slovensku organizuje INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz v spolupráci s českým Inštitútom ekonomického vzdelávania (INEV). 

Ekonomická olympiáda vznikla v roku 2016 v Česku, o rok neskôr súťaž na Slovensko priniesol inštitút INESS. Odvtedy sa olympiáda rozrástla do ďalších európskych a ázijských krajín, v ktorých sa v uplynulom školskom roku spolu zapojilo vyše 70 000 súťažiacich. Len na Slovensku sa každý rok zapoja tisícky študentov, v školskom roku 2022/2023 až 14 400 súťažiacich.

Hoci iné predmetové olympiády z matematiky či geografie sa tešia na Slovensku dlhej tradícii, Ekonomická olympiáda funguje len šesť rokov. Veľký záujem zo strany súťažiacich a učiteľov však svedčí o tom, že ekonomické témy si zaslúžia pozornosť v školských osnovách. Cieľom súťaže je povzbudiť mladých ľudí k záujmu o ekonomické problémy a ich hlbšiemu porozumeniu. Nejde pritom len o osobné financie, ale aj širšie chápanie sveta medzinárodného obchodu, menovej politiky, podnikania či trhového správania. Vďaka tomu dokážu lepšie rozumieť inflácii či rozhodnutiam v hospodárskej politike. Nezlepšujú len svoje zručnosti, ale stávajú sa informovanými občanmi. 

„Ekonomická olympiáda je skvelá príležitosť ako sa nielen zdokonaliť v ekonómii, ale zároveň spoznať skvelých ľudí, či už sú to organizátori, súťažiaci, partneri a to isté platí ešte o to viac v medzinárodnom kole, kde sú ľudia z celého sveta, ktorí sa zaujímajú o niečo podobné ako ja.“ – odkázal David Guľaš, finalista v medzinárodnom kole EO v školskom roku 2021/2022. 

Minulý rok sa medzinárodné kolo olympiády konalo v Budapešti. Súťažiaci zo siedmich krajín mali v písomných úlohách analyzovať výhodnosť rôznych investícií, dopady zákazu importu ropy na vybrané krajiny či uvalenie cenového stropu. Tohtoročné finále sa bude niesť v podobnom duchu a súťažiacich čaká okrem testovania aj sprievodný program v podobe prednášok či exkurzií. Medzi prednášajúcimi bude napríklad aj ekonóm a bývalý minister financií Ivan Mikloš. Delegácie partnerských krajín pozostávajú z piatich reprezentantov, ktorí prešli výberovým procesom v danej krajine a dvoch sprevádzajúcich osôb zo strany organizátorov. Do Bratislavy tak zavítajú delegácie z Česka, Maďarska, Poľska, Grécka, Arménska, Azerbajdžanu, Gruzínska, Kazachstanu, Kirgizska, Severného Macedónska, Ukrajiny a Kosova.

Súbežne s medzinárodným finále v septembri otvára Ekonomická olympiáda aj brány nového ročníka. Školy sa môžu zaregistrovať zdarma a veľmi jednoducho online na webe národných organizátorov. Prvou métou je online školské kolo, ktoré organizujú jednotlivé školy so zdrojmi a podporou organizátorov Ekonomickej olympiády. Následne postupujú úspešní súťažiaci do krajského, národného a medzinárodného kola. Slovenské školy sa môžu prihlásiť do 7. ročníka súťaže na webe: ekonomickaolympiada.sk. 

Za podporu medzinárodného kola Ekonomickej olympiády srdečne ďakujeme našim partnerom: University of New York in Prague, Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta managementu Univerzity Komenského.