Medzinárodné finále

Slovenskí stredoškoláci zvíťazili v medzinárodnom finále Ekonomickej olympiády

10. septembra 2019 sa konalo prvé medzinárodné finále Ekonomickej olympiády v Českej národnej banke v Prahe.

Slovensko výborne reprezentovali piati študenti, z ktorých dvaja obsadili prvé dve medailové priečky.


V národných súťažiach sa na Slovensku, v Česku a Maďarsku zúčastnilo tento rok viac ako 
20 000 stredoškolákov, no len 15 finalistov si zmeralo vedomosti v priamom porovnaní.

 

Medzinárodné kolo Ekonomickej olympiády privítalo najbystrejšie hlavy v ekonómii. Súťažiacich čakal písomný test, v ktorom museli ukázať schopnosť argumentovať, analyticky myslieť a zdôvodniť svoje závery. Potom už nasledovalo ústne kolo súťaže, v ktorom svoje vedomosti obhajovali pred odbornou porotou.

 

Členmi poroty boli Pavel Potužák (INEV, Česko), Monika Budzák (INESS, Slovensko) a Gyula Pletchinger (Národná banka Maďarska). Testovanie prebiehalo v anglickom jazyku, s ktorým však súťažiaci stredoškoláci nemali žiadny problém.

 

Po záverečnom vyhodnotení porota určila výsledné poradie. Víťazom prvého medzinárodného kola Ekonomickej olympiády sa stal Jakub Kučerák, čerstvý absolvent Gymnázia Jura Hronca v Bratislave. Striebornú priečku obsadil Šimon Pekár z Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch, ktorý je zároveň víťazom celoslovenského finále olympiády. Tretie miesto ostalo v Česku a vybojoval si ho Jan Pytela, absolvent z Gymnázia Matyáše Lercha v Brne. 

 

„Otázky v olympiáde boli veľmi dobre štruktúrované, boli oveľa viac zamerané na argumentáciu a na problémy v reálnom svete. Pre každého, kto je v bežnom školskom systéme je Ekonomická olympiáda veľký krok vpred v tom, ako ho naučí myslieť a ako ho pripraví do reálneho života.“ – Jakub Kučerák, víťaz medzinárodného kola Ekonomickej olympiády 2018/2019.

 

Ekonomická olympiáda je medzinárodná postupová súťaž z ekonómie a financiíNa Slovensku súťaž organizuje INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz. Prvé medzinárodné finále súťaže vzniklo v spolupráci s českým Institutem ekonomického vzdělávání (INEV) a Maďarskou národnou bankou, s finančnou podporou Vyšehradského fondu.

 

Registrácia do nového ročníka Ekonomickej olympiády je už otvorená, školy sa môžu prihlásiť na našom webe alebo prostredníctvom kliknutia a nasledujúcu ikonu.

 


Ako prebiehalo medzinárodné finále si môžete pozrieť v nasledujúcom videu: