Ľudia

Organizačne zastrešujú
Ing. Monika Budzák

Pracuje v INESS od roku 2014. Vyštudovala Hospodársku diplomaciu na Ekonomickej univerzite, absolvovala dva zahraničné študijné pobyty na Wirtschaftsuniversität Wien a Technische Universität Dresden. V INESS sa venuje pôdohospodárstvu, organizuje vzdelávacie podujatia a medzinárodné konferencie. Je riaditeľkou Ekonomickej olympiády na Slovensku. Kontakt: monika.budzak@iness.sk

Vanesa Križanovičová

Študuje finančný manažment na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Stážovať v INESS sa rozhodla pre víziu zlepšenia manažérskych schopností, prehĺbenia znalostí v oblasti ekonomiky a finančnej analytiky. Zaujíma sa o obchodovanie s menami a investovanie. Kontakt: vanesa.krizanovicova@iness.sk