Krajské kolo v Prešove

Krajské kolo EO v Prešove, 15.2.2019

Druhú najvyššiu účasť v školskom kole zaznamenala Ekonomická olympiáda na východe Slovenska. V Prešovskom kraji to bolo 1 021 študentov, z ktorých sa najlepších 75 stretlo v krajskom kole v priestoroch Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity.

Postupne prichádzali na miesto konania stredoškoláci a pedagógovia z 31 škôl v celkom kraji, od Popradu až po Sninu. Podujatie otvoril dekan Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity prof. Ing. Róbert Štefko, Ph.D., ktorý súťažiacim predstavil možnosti štúdia na fakulte. Po ňom prebrala slovo Monika Budzák z INESS, ktorá prítomných oboznámila s Ekonomickou olympiádou, činnosťou INESS a ďalšom postupe v súťaži. Po ňom už organizátori rozdali test krajského kola a študenti mali možnosť pomocou otvorených a testových otázok preveriť svoje vedomosti a zručnosti.

Rovnako ako v predošlých krajských kolách Ekonomickej olympiády sa účastníci mohli občerstviť a spolu s organizátormi si spravili spoločnú fotku.