Krajské kolo Trnava

Krajské kolo EO v Trnave, 8.2.2019

Aj do Trnavy zavítala Ekonomická olympiáda 8.2.2019, do priestorov Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda, kde sa konalo krajské kolo súťaže. Tu nezaháľali ani domáce média a spravili o nás krátku reportáž.

Stredoškoláci všetkých ročníkov spolu so sprevádzajúcimi pedagógmi prišli z viacerých miest v kraji, celkovo bolo zapojených 18 stredných škôl so 499 súťažiacimi. Študenti boli z gymnázií, z obchodných akadémií ale aj zo stredných odborných škôl. Do krajského kola postúpilo 41 úspešných riešiteľov.

Na úvod podujatia privítala účastníkov Monika Budzak z INESS, ktorá predstavila výsledky Ekonomickej olympiády, činnosť INESS a tiež podmienky postupu do celoslovenského finále.

Oficiálne otvorenie súťaže prevzala prodekanka Fakulty sociálnych vied UCM PhDr. Edita Poórová, Ph.D., ktorá zároveň predstavila možnosti štúdia na fakulte.

Nasledoval samotný písomný test, ktorý preveril schopnosti študentov prepojiť teóriu s praxou a tiež ich rozhľad v aktuálnych ekonomických témach. Po dopísaní testov mali študenti možnosť občerstviť sa.