Celoslovenské finále 2018/2019

Informácie k celoslovenskému finále Ekonomickej olympiády 2018/2019

Výsledky krajských kôl sú zverejnené na webe Ekonomickej olympiády tu. 

V priestoroch Auly Ekonomickej univerzity v Bratislave sa 25. apríla 2019 bude konať celoslovenské finále Ekonomickej olympiády pre stredoškolákov. 

Adresa: Dolnozemská cesta 1/b, 852 35 Bratislava – Petržalka

Registrácia účastníkov bude prebiehať od 9:30 do 10:00

Dĺžka trvania písomného testu je 60 minút. Počas finále bude zabezpečený obed pre účastníkov, popoludňajší program a študenti s najlepšími výsledkami z písomného kola potupujú do ústneho, kde obhajujú svoje vedomosti pre odbornou porotou. 

Nasleduje vyhodnotenie a slávnostné ukončenie súťaže. Predpokladaný koniec finálneho kola Ekonomickej olympiády je o 18:00.

Súťažiaci by si nemali zabudnúť doklad totožnosti, kalkulačku a pero.