Slovenskí stredoškoláci zvíťazili v medzinárodnom finále Ekonomickej olympiády

Tlačová správa

Slovenskí stredoškoláci zvíťazili v medzinárodnom finále Ekonomickej olympiády

 

10. septembra 2019 sa konalo prvé medzinárodné finále Ekonomickej olympiády v Českej národnej banke v Prahe.  Slovensko výborne reprezentovali piati študenti, z ktorých dvaja obsadili prvé dve medailové priečky.


Stredoškoláci jednoznačne ukázali, že napriek správam o slabej finančnej gramotnosti Slovákov tu žijú výnimočne nadaní mladí ekonómovia, ktorí sa nestratia ani v medzinárodnom porovnaní.

Zľava: Ján Pytela (Gymnázium Matyáše Lercha v Brne, 3.miesto), Jakub Kučerk (Gymnázium Jura Hronca v Bratislave, 1.miesto), Šimon Pekár (Bilingválne gymnázium v Sučanoch, 2. miesto).

 

V národných súťažiach sa na Slovensku, v Česku a Maďarsku zúčastnilo tento rok viac ako 20 000 stredoškolákov, no len 15 finalistov si zmeralo vedomosti v priamom porovnaní.

Medzinárodné kolo Ekonomickej olympiády privítalo najbystrejšie hlavy v ekonómii. Súťažiacich čakal písomný test, v ktorom museli ukázať schopnosť argumentovať, analyticky myslieť a zdôvodniť svoje závery.


Potom už nasledovalo ústne kolo súťaže, v ktorom svoje vedomosti obhajovali pred odbornou porotou.


Členmi poroty
 boli Pavel Potužák (INEV, Česko), Monika Budzák (INESS, Slovensko) a Gyula Pletchinger (Národná banka Maďarska).


Testovanie prebiehalo v anglickom jazyku, s ktorým však súťažiaci stredoškoláci nemali žiadny problém. Po záverečnom vyhodnotení porota určila výsledné poradie.

Víťazom prvého medzinárodného kola Ekonomickej olympiády sa stal Jakub Kučerák, čerstvý absolvent Gymnázia Jura Hronca v Bratislave. Striebornú priečku obsadil Šimon Pekár z Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch, ktorý je zároveň víťazom celoslovenského finále olympiády. Tretie miesto ostalo v Česku a vybojoval si ho Jan Pytela, absolvent z Gymnázia Matyáše Lercha v Brne.

 

Otázky v olympiáde boli veľmi dobre štruktúrované, boli oveľa viac zamerané na argumentáciu a na problémy v reálnom svete. Pre každého, kto je v bežnom školskom systéme je Ekonomická olympiáda veľký krok vpred v tom, ako ho naučí myslieť a ako ho pripraví do reálneho života.“ – Jakub Kučerák, víťaz medzinárodného kola Ekonomickej olympiády 2018/2019.

Súťažiaci a organizátori Ekonomickej olympiády v priestoroch Českej národnej banky v Prahe.

 


Ekonomická olympiáda je
medzinárodná postupová súťaž z ekonómie a financií. Na Slovensku súťaž organizuje INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz.

Prvé medzinárodné finále súťaže vzniklo v spolupráci s českým Institutem ekonomického vzdělávání (INEV) a Maďarskou národnou bankou, s finančnou podporou Vyšehradského fondu.

 

Registrácia do nového ročníka Ekonomickej olympiády je už otvorená, školy sa môžu prihlásiť na webe.