Ako by ste uspeli vy medzi 50 najlepšími ekonómami?

Ako by ste uspeli medzi päťdesiatkou najlepších ekonómov?

Teraz si predstavte, že ste študent, ktorý postúpil do veľkolepého finále. Koná sa v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave. Sedíte na mieste a rozmýšľate nad testom. Trochu stres, pravda?

Čelíte predsa testu, učenému 50-tim najlepším mladým ekonómom a ekonómkam z celej krajiny. Pozostáva z uzavretých ale aj otvorených otázok. No nielen to, čaká vás i ústna skúška. Samozrejme, ak sa k nej dostanete. Čo znamená, že musíte byť medzi desiatkou najlepších v písomnom teste.

Po slávnostnom otvorení riaditeľky EO, Moniky Budzák už netrpezlivo čakáte kým sa rozdajú testy. Pár papierov, no všade vidieť oči plné očakávaní, čo nastane. Aké budú otázky? Postúpite do grandfinále a stretnete sa s odbornou porotou? Umiestnite sa na medailových priečkach? Budete vy ten najlepší mladý ekonóm alebo ekonómka?

Nevieme zaručiť na akom mieste by ste sa umiestnili, no môžete sa aspoň otestovať v uzavretých otázkach z finále Ekonomickej olympiády. Súťažiaci mali pred sebou 5 takýchto otázok, my vám prezradíme najlepšie zodpovedanú otázku a otázku, v ktorej sa finalisti najčastejšie pomýlili.

Otázka č. 4

Pán Novák má strach z raketového útoku a snaží sa presvedčiť ostatných obyvateľov, aby tiež prispeli k jeho plánu na vybudovanie protiraketového dáždnika. Tento sa nakoniec podarí postaviť a financovať, avšak po niekoľkých rokoch sa nájdu mnohí ľudia, ktorí odmietajú platiť jeho bežnú prevádzku. Podľa ekonómie ide o typický:

 
A) Súkromný statok, ktorý sa vyznačuje vylúčiteľnosťou zo spotreby.
B) Súkromný statok, ktorý sa vyznačuje nevylúčiteľnosťou zo spotreby.
C) Verejný statok, ktorý sa vyznačuje vylúčiteľnosťou zo spotreby.
D) Voľný statok, ktorý sa vyznačuje nevylúčiteľnosťou zo spotreby.
E) Verejný statok, ktorý sa vyznačuje nevylúčiteľnosťou zo spotreby.

 

.

.

.

Otázka č. 4
správna odpoveď 34%
Otázka č. 1
správna odpoveď 78%

.

.

E

E

Otázka č. 1

Merkantilizmus bol rozšírenou hospodárskou politikou v 16. a 17 storočí v západnej Európe. Jeho základnou črtou je:

 

A) Vnímanie poľnohospodárstva a pôdy ako jediného zdroja bohatstva v spoločnosti.
B) Slobodná trhová konkurencia a slobodný obchod.
C) Beztriedna spoločnosť a spoločné vlastníctvo.
D) Ovplyvňovanie ekonomických cyklov pomocou monetárnej a fiškálnej politiky.
E) Hromadenie drahých kovov a pozitívna obchodná bilancia ako základ bohatstva v spoločnosti. 

 

V druhom ročníku ekonomickej olympiády sa do školského kola zapojilo takmer 5 300 študentov z rôznych kútov Slovenska. Podľa počtov zapojených študentov sme zistili, že sa o ekonómiu zaujímajú viac dievčatá a najviac stredoškolákov sa zapojilo z Prešovského kraja.