Ekonomická Olympiáda

Medzinárodné finále

Medzinárodné finále sa bude konať 10. septembra 2019 v Českej národnej banke v Prahe. Stretne sa tu 15 najlepších mladých ekonómov a ekonómiek zo Slovenska, Česka a Maďarska.


Slovenskú republiku
budú reprezentovať 5 najlepší mladí ekonómovia a ekonómky za školský rok 2018/2019 – Šimon Pekár, Eva Schwarzová, Karin Križovská, Jakub Kučerák, Martin Albert Gbúr.


Viac
o jednotlivých postupujúcich sa môžete dočítať v našom blogu


Písomný test
medzinárodného finále bude trvať 45 min.  Štruktúra a obsah sú podobné ako na celoslovenskom finále. Súťažiacich čaká ústne kolo, v ktorom budú obhajovať svoje vedomosti pred medzinárodnou odbornou porotou. Slovensko bude v porote zastupovať člen INESS. Písomná aj ústna časť bude prebiehať v anglickom jazyku.