Ročník 2018/19

Ročník 2018/2019

Prístup do testovej aplikácie Vám prišiel na Váš registračný e-mail 7.12.2018. V prípade, že ste e-mail neobdržali, skontrolujte si prosím priečinok SPAM vo Vašej emailovej schránke. Ak ste e-mail napriek tomu nedostali, napíšte nám obratom e-mail na: monika.budzak@iness.sk

Od pondelka 10. decembra do piatku 14. decembra 2018 prebieha on-line testovanie škôl zaregistrovaných do Ekonomickej olympiády. Na prihlásenie študentov je potrebné vyplniť formulár nižšie. Kód školy bol zaslaný všetkým učiteľom e-mailom 7. decembra 2018.

Na testovanie odporúčame používať internetový prehliadač Google Chrome.

Pokyny pre študentov:

Každá otázka obsahuje iba jednu správnu odpoveď, za ktorú môžeš získať 1 bod. Za chybnú odpoveď sa body neodpočítavajú. Test obsahuje celkom 25 otázok, na ktoré je vyhradených 40 minút. 

Test bude spustený po prihlásení (nižšie), je potrebné vyplniť základné údaje: meno, priezvisko, e-mail, kód školy, ročník štúdia, úroveň anglického jazyka a zaškrtnúť súhlas so spracovaním osobných údajov. Stlačením tlačidla SPUSTIŤ TEST dôjde k začatiu testovania. Každý študent môže vyplniť test len jedenkrát, v časovom limite 40 minút.

V stanovenom časovom limite je nutné kliknúť na modré tlačidlo „Odovzdať test“, v opačnom prípade sa body nezapíšu. Dodatočné zapísanie bodov nie je možné. Študenti môžu použiť kalkulačku (nie mobilný telefón), písacie potreby a papier na pomocné výpočty. Iné pomôcky nie sú dovolené. 

Test školského kola Ekonomickej olympiády 2018/2019: