Testovanie 2017/2018

Testovanie 2018

Ekonomická olympiáda prebieha v troch kolách. Pokračujeme krajským kolom, ktoré sa bude realizovať na jednotlivých univerzitách v termíne od 5.2.-21.2.2018. Presný dátum ako aj miesto nájdete v harmonograme. Čas ešte upresníme v nasledujúcich dňoch. Žiaci smú používať len písacie potreby, papier a kalkulačku, iné pomôcky sú zakázané.

Výsledky školských kôl pošleme 26.1.2018, zároveň sa školy dozvedia, či ich študenti postúpili do krajských kôl

Študenti sa môžu na testovanie pripraviť pomocou našich online materiálov, avšak nie je to podmienka úspešného absolvovania testu.