Testovanie 2017/2018

Predchádzajúce ročníky 


Prvý ročník Ekonomickej olympiády

V školskom roku 2017/2018 sa v školskom kole súťaže zapojilo viac ako 4 000 stredoškolákov zo všetkých regiónov Slovenska. Najviac žiakov bolo zapojených v Košickom kraji. 
Súťažiaci si prešli školským, krajským a finálovým kolom. Vo finálovom kole bolo poradie nasledujúce: tretie miesto zaujala Karin Križovská z Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne, druhé miesto Eva Schwarzová z Obchodnej akadémie Kukučínova v Trnave a absolútnym víťazom druhého ročníka Ekonomickej olympiády sa stal Šimon Pekár z Bilingválneho gymnázia M. Hodžu v Sučanoch. 

Viac o priebehu finále Ekonomickej olympiády 2017/2018 nájdete tu

 

Druhý ročník Ekonomickej olympiády

V školskom roku 2018/2019 sa v školskom kole súťaže zapojilo takmer 5 300 stredoškolákov zo všetkých regiónov Slovenska. Vo finálovom kole bolo poradie nasledujúce. Tretie miesto zaujala Karin Križovská z Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne, druhé miesto Eva Schwarzová z Obchodnej akadémie Kukučínova v Trnave a absolútnym víťazom druhého ročníka Ekonomickej olympiády sa stal Šimon Pekár z Bilingválneho gymnázia M. Hodžu v Sučanoch. 
Viac o priebehu finále Ekonomickej olympiády 2018/2019 nájdete tu.