Testovanie 2017/2018

Testovanie 2018

Ekonomická olympiáda prebieha v troch kolách. V školskom roku 2017/2018 sa v školskom kole súťaže zapojilo viac ako 4000 stredoškolákov zo všetkých regiónov Slovenska. Najviac žiakov bolo zapojených v Košickom kraji.

Zorganizovali sme 8 krajských kôl – v každom krajskom meste Slovenska, v spolupráci s vysokými školami. Z nich vzišlo 50 finalistov, ktorí sa zúčastnili celoslovenského finále 26. apríla 2018 v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Študenti sa môžu na testovanie pripraviť pomocou našich online materiálov, avšak nie je to podmienka úspešného absolvovania testu.