Prečo sa zapojiť do Ekonomickej olympiády?

Prečo sa zapojiť do Ekonomickej olympiády?

Súťažiaci v školskom roku 2018/2019 majú možnosť byť prijatí na prvý stupeň vysokoškolského štúdia na Ekonomickú fakultu Univerzity Mateja Bela bez prijímacích skúšok. Potrebujú splniť podmienky a umiestniť sa v hornom 50. percentile spomedzi všetkých účastníkov krajského kola Ekonomickej olympiády.

Súťažiaci z celoslovenského finále Ekonomickej olympiády budú prijatí bez prijímacích skúšok na Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Podrobnosti sa dočítate tu (str.5). 

Monika Olejárová a Adam Dzurák z INESS hodnotia priebeh prvého ročníka Ekonomickej olympiády na Slovensku. Dozviete sa prečo by sa mal do olympiády zapojiť každý stredoškolák a čo súťaž prinesie do budúcna.