Referencie

„Chcem sa Vám poďakovať za možnosť zapojiť sa do Ekonomickej olympiády. Sme radi, že aj na Slovensku vznikla takáto súťaž. Do testovania sme sa snažili zapojiť všetkých žiakov, ktorí majú ako vyučovací predmet Ekonomiku. Podľa študentov boli otázky ťažké, ale na druhej strane u veľa študentov testovanie prebudilo záujem o niektoré témy a po testovaní na nasledujúcej hodine sme zaujímavé námety z ekonómie aj otvorili a venovali sa im podrobnejšie. Zaujímali ich niektoré témy ako príklad uvediem problematiku Severnej a Južnej Kórey (tá mala jednoznačne najväčší úspech), zadlženosť krajín (mnohí si mysleli, že najviac zadlžené zo všetkých krajín je Slovensko), ktorá krajina má najvyššie HDP, či porovnanie najvýhodnejšieho úveru. Ekonómia pre žiakov nie je až taká príťažlivá ako iné vedy, preto vidím veľký význam Ekonomickej olympiády  pre študentov.“

Eva Borovjáková, SOŠ Hattalova 968/33, Námestovo

 

„Ekonómia je o premyslenom, účelnom a hospodárnom nakladaní dostupných prostriedkov pre zlepšenie kvality nášho života. Týka sa nás neprestajne a všade – počnúc školstvom, zdravotníctvom až po vývoj a použitie umelej inteligencie. Preto považujem Ekonomickú olympiádu za skvelú príležitosť pre študentov otestovať sa a učiť sa uvažovať v ekonomických súvislostiach.“

Blanka Kolníková, Gymnázium Jura Hronca Bratislava

 

„Prvý ročník unikátneho projektu Ekonomickej olympiády pre stredoškolákov v Česku bol pre mňa osobne vzpruhou, varovaním i dobrodružstvom. Vzpruhou preto, že sa podarilo zmobilizovať toľko skvelých študentov a ich učiteľov z toľkých škôl k úplne dobrovoľnej účasti pre poznávanie tajomstiev ekonomickej vedy. Varovaním preto, že sa nám z výsledkov okrem iného potvrdilo, ako veľmi je potrebné na finančnej gramotnosti a podpore výučby ekonómie aj na stredných školách pracovať, aby ekonomických mýtov všade okolo nás ubúdalo. A dobrodružstvom preto, že to bolo prvýkrát a úspešné. Teším sa na ďalšie ročníky!“

Mojmír Hampl, viceguvernér Českej národnej banky 

 

„Ekonomická olympiáda bola bez pochýb zaujímavá súťaž. Čiastočne mi k postupu až do užšieho finále stačilo učivo, ktoré som sa učil na maturitu z ekonomiky, ale bolo k tomu potrebné aj ďalšie samoštúdium. Študentom by som odporučil knihu Ekonómia v jednej lekcii od H. Hazlitt, ktorá vysvetľuje mýty okolo ekonomických opatrení a objasňuje ich skutočné dopady. “

Filip z Brna, 9. miesto v EO 2016/17, študent gymnázia Jaroška, Česko 

 

„Ekonomickú olympiádu budem určite propagovať, lebo som presvedčená, že aj toto je jedna z foriem prípravy žiakov na maturity, na prijímacie pohovory na vysoké školy, ale je to aj spôsob, ako samotní žiaci môžu zistiť, čo v nich je.“

Mária Tomašovičová, SOŠ Námesie SNP, Partizánske