Informácie pre školy a pedagógov

Informácie pre školy a pedagógov

Organizátormi školských kôl Ekonomickej olympiády sú školy a učitelia v spolupráci s organizátormi EO. Školské kolá sa konajú priamo na konkrétnych stredných školách a testovanie prebieha online.

Učiteľ (či iný zamestnanec školy) svoju školu registruje do Ekonomické olympiády tu . Touto nezáväznou registráciou sa učiteľ, riaditeľ či zástupca riaditeľa stáva koordinátorom Ekonomickej olympiády na svojej škole.

Ďalšie dodatočné informácie sú zasielané na email (uvedenom pri registrácii).

Testovanie v školskom kole

Študenti píšu test školského kola kedykoľvek v týždni od 10. 12. 2018 do 14. 12. 2018 pod dohľadom učiteľa. Študent sa zaregistruje do testovej aplikácie podľa pokynov organizátorov súťaže (budú zaslané e-mailom) a rovno pokračuje k jeho vypĺňaniu. Test má časový limit 40 minút.

Online test

Organizačne najjednoduchší je online variant testu, nie je potrebné organizátorom Ekonomickej olympiády posielať vyplnené testy ani výsledky jednotlivých študentov – všetko prebieha automaticky cez online systém. V tomto roku súťaže sme zrušili možnosť tlačeného testu v školskom kole, keďže zo strany škôl nebol oň veľký záujem a vyhodnocovanie bolo administratívne náročné. V prípade, že z rôznych dôvodov nemôžete realizovať školské kolo v online forme, napíšte e-mail na monika.budzak@iness.sk – radi vám poradíme.

Študenti vyplnia online test v počítačových učebniach, či na notebookoch (študenti môžu použiť svoje vlastné notebooky). Po celú dobu písania testu je nutný dozor učiteľa. Testy je možné písať so študentmi v ľubovoľnom čase v termíne od 10. do 14. decembra 2018. V rámci jednej školy je možné realizovať ľubovoľný počet termínov školského kola (v prípade účasti viacerých študentov a tried).

Študentom sa po prihlásení do online systému automaticky vygeneruje test, ktorý sa po uplynutí časového limitu (40 minút) sám vyhodnotí a uloží študentovi výsledky do databázy Ekonomickej olympiády. V prípade, že ten istý študent vyplní test viackrát, počíta sa prvý pokus (podľa dátumu a času odoslania).

Do 21.12. 2018 získa študent aj koordinátor jeho školy (učiteľ) emailom informácie o prípadnom postupe do krajského kola Ekonomickej olympiády.

 

Vyhodnotenie

Organizátori Ekonomickej olympiády celkové výsledky vyhodnotia a do 21. 12. 2018 dostane koordinátor (pedagóg) emailom informácie o postupe študentov do krajského kola Ekonomickej olympiády.

Konkrétne inštrukcie pre koordinátorov Ekonomickej olympiády získate po registrácii. V prípade akýchkoľvek nejasností či otázok nás prosím kontaktujte, čoskoro sa vám ozveme naspäť.

Tešíme sa na spoluprácu.

 

Prihláste Vašu školu