Informácie pre školy a pedagógov

Informácie pre školy a pedagógov

Organizátormi školských kôl Ekonomickej olympiády sú školy a učitelia v spolupráci s organizátormi EO. Školské kolá sa konajú priamo na konkrétnych stredných školách a testovanie prebieha online (odporúča sa vďaka jednoduchosti organizácie). Je ale možné urobiť školské kolo aj tlačenou formou (pozri nižšie).

Učiteľ (či iný zamestnanec školy) svoju školu registruje do Ekonomické olympiády tu . Touto nezáväznou registráciou sa učiteľ, riaditeľ či zástupca riaditeľa stáva koordinátorom Ekonomickej olympiády na svojej škole.

Ďalšie dodatočné informácie sú zasielané na email (uvedenom pri registrácii).

Testovanie v školskom kole

Študenti píšu test školského kola kedykoľvek v týždni od 15. 01. 2018 do 19. 01. 2018 pod dohľadom učiteľa. Pred testom sa každý študent prihlási do systému kde písanie testu prebieha. Študent sa môže zaregistrovať priamo pred písaním testu a rovno pokračovať k jeho vypĺňaniu. Samotný test má časový limit 40 min.

Online test

Organizačne najjednoduchší je online variant testu, nie je potrebné organizátorom Ekonomickej olympiády posielať vyplnené testy ani výsledky jednotlivých študentov – všetko prebieha automaticky cez online systém inev.cz.

V prípade online testovania študenti vypĺňajú test v počítačových učebniach, či na notebookoch (študenti môžu použiť svoje vlastné notebooky). Po celú dobu písania testu je nutný dozor učiteľa. Testy je možné písať so študentmi v ľubovoľnom čase v termíne od 15. do 19. januára 2018. V rámci jednej školy je možné realizovať ľubovoľný počet termínov školského kola (v prípade účasti viac študentov a tried).

Študentom sa po prihlásení do systému inev.cz automaticky vygeneruje test, ktorý sa po uplynutí časového limitu (40 minút) sám vyhodnotí a uloží študentovi výsledky do databázy Ekonomickej olympiády.

Do 26. 01. 2018 získa študent aj koordinátor jeho školy (učiteľ) emailom informácie o prípadnom postupe do krajského kola Ekonomickej olympiády.

Tlačený test

Ak na vašej škole nie je z rôznych dôvodov možné napísať test online na počítačoch, je možné ho napísať aj v tlačenej forme. V tomto prípade Vám bude elektronicky zaslaný test ešte pred začatím školského kola.

Testy je potom nutné opraviť podľa kľúča zaslaného organizátormi Ekonomickej olympiády (testové otázky s viacerými odpoveďami). Po oprave učiteľ zadáva výsledky (body) študentov do nášho webového systému. Kvôli archivácii testov treba do 23.01. 2018 odoslať opravené testy doporučene na adresu INESS – Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz:

EKONOMICKÁ OLYMPIÁDA 

INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

Na vršku 8

811 01 Bratislava

 

Vyhodnotenie

Organizátori Ekonomickej olympiády celkové výsledky vyhodnotia a do 26. 01. 2018 dostane koordinátor (pedagóg) emailom informácie o postupe študentov do krajského kola Ekonomickej olympiády.

Konkrétne inštrukcie pre koordinátorov Ekonomickej olympiády získate po registrácii . V prípade akýchkoľvek nejasností či otázok nás prosím kontaktujte, čoskoro sa vám ozveme naspäť.

Tešíme sa na spoluprácu.

 

Prihláste Vašu školu