Pre školy

Organizátormi školských kôl Ekonomickej olympiády sú školy a učitelia v spolupráci s organizátormi EO. Školské kolá sa konajú priamo na konkrétnych stredných školách a testovanie prebieha online (odporúča sa vďaka jednoduchosti organizácie). Je ale možné urobiť školské kolo aj tlačenou formou (pozri nižšie).

Učiteľ (či iný zamestnanec školy) svoju školu registruje do Ekonomické olympiády tu . Touto nezáväznou registráciou sa učiteľ, riaditeľ či zástupca riaditeľa stáva koordinátorom Ekonomickej olympiády na svojej škole.

Ďalšie dodatočné informácie sú zasielané na email (uvedenom pri registrácii).

 

Prihláste Vašu školu