Partneri

Ekonomickú olympiádu podporujú:

Nadacia_EPH_logo_R_rgb
sba-logo
tbn logo horizontal cmyk
za fe
Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

FSEV-2
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

logo FEM
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Fakulta ekonomiky a manažmentu

LOGO FM
Prešovská univerzita v Prešove

Fakulta manažmentu

_TREND-2005-rgb

Hlavný mediálny partner