Partneri

Ekonomickú olympiádu podporujú

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Fakulta ekonomiky a manažmentu

Prešovská univerzita v Prešove

Fakulta manažmentu

Mediálni partneri