Organizácia Ekonomickej olympiády

Ekonomickú olympiádu organizačne a odborne garantuje INESS v spolupráci s českým Institutem ekonomického vzdělávání, partnerskými univerzitami a inštitúciami.

Ekonomická olympiáda má k dispozícii vysoko kvalifikovaných odborníkov (autorov úloh, lektorov, konzultantov a organizátorov) prevažne z radov pedagógov, vedeckých pracovníkov, odborníkov z praxe a vysokoškolských študentov.

 

Úrovne organizácie Ekonomickej olympiády

Školské kolá: koordinátor Ekonomickej olympiády (poverený učiteľ) s pomocou online testovacieho systému a podpory zo strany organizátorov EO

Krajské kolá: INESS v spolupráci s univerzitami v kraji a krajskými komisiami EO

Finále: INESS a partneri

 

Prihláste Vašu školu