Štúdium

Pre úspešné zvládnutie Ekonomickej olympiády odporúčame preštudovať nasledujúce texty a videá:

INESS pracuje na vydaní učebnice pre stredné školy, ktorá bude slúžiť aj ako učebný materiál pre súťažiacich z Ekonomickej olympiády. Viac informácií pošleme prihláseným školám začiatkom roka 2019.  

  • Cena štátu – odkiaľ štát berie peniaze a ako ich prerozdeľuje?

Ďalšie študijné materiály k verejným financiám získate na web stránke: www.cenastatu.sk

  • Slovenská asociácia poisťovní zostavila pre súťažiacich v školskom roku 2018/2019 študijný materiál, kde sú vysvetlené základy poisťovníctva. Nájdete ho tu. 
Ekonómia v jednej lekcii - Henry Hazlitt

Kniha vysvetľuje ekonomické princípy s presahom do vývoja ekonomického myslenia a rozdiely v poňatí danej témy rôznymi ekonomickými školami. Žiaduce pre pochopenie ekonómie ako vedy. Odporúčame prečítať na krajské kolo a na finále Ekonomickej olympiády.

Užitočné odkazy: