Štúdium

Študijné materiály pre súťažiacich

INESS pracuje na vydaní ekonomickej učebnice pre stredoškolákov, ktorá bude dostupná aj na vašej škole a bude slúžiť ako študijný materiál pre súťažiacich. Ďalšie informácie o vydaní knihy zverejníme čoskoro.

Pre úspešné zvládnutie Ekonomickej olympiády odporúčame preštudovať nasledujúce texty a videá:

Cena štátu – odkiaľ štát berie peniaze a ako ich prerozdeľuje?

Ďalšie študijné materiály k verejným financiám získate na web stránke: www.cenastatu.sk

 

Ekonómia v jednej lekcii – Henry Hazlitt
88837_211-290-true

Kniha vysvetľuje ekonomické princípy s presahom do vývoja ekonomického myslenia a rozdiely v poňatí danej témy rôznymi ekonomickými školami. Žiaduce pre pochopenie ekonómie ako vedy. Odporúčame prečítať na krajské kolo a na finále Ekonomickej olympiády.

Užitočné odkazy:

EUROSTAT – hlavný štatistický úrad EÚ

NBS – Národná banka Slovenska 

EC – Európska komisia