Harmonogram EO

Harmonogram organizácie Ekonomickej olympiády

Dátumy sú orientačné, konkrétne termíny budeme zverejňovať  priebežne. Všetky zapojené školy budú informované aj e-mailom.

Termíny krajských kôl – súťažiacich ako aj pedagógov budeme informovať o presnom termíne konania krajského kola e-mailom. Nižšie uvedené termíny sú orientačné, záväzne ich zverejníme v dostatočnom predstihu.