Časté otázky FAQ

1) pre koho je Ekonomická olympiáda určená?
Do súťaže sa môžu prihlásiť študenti 1.-4. ročníkov stredných škôl všetkých typov a zamerania a tiež študenti vyšších ročníkov osemročných gymnázií (kvinta – oktáva).

 

2) kedy presne prebehnú školské kolá Ekonomickej olympiády?

Školské kolá EO sa budú konať v termíne od 15.1.2018 – 19.1.2018. Presný deň a čas realizácie školského kola si určí pedagóg, podľa daného rozvrhu.  My Vám v dostatočnom predstihu pošleme odkaz na online testovú aplikáciu. Na požiadanie Vám môžeme poslať  test pre písomnú formu testovania, tento test však opravuje pedagóg (kľúč vám pošleme) a následne kvôli archivácii je nutné poslať všetky opravené testy poštou na našu adresu. Do 26.1.2018 informujeme všetky školy o postupe študentov do krajských kôl Ekonomickej olympiády.

 

3) je nutné registrovať študentov jednotlivo?

Nie, študentov nie je nutné registrovať samostatne. Stačí, ak zaregistrujete Vašu školu. Študenti na úvod testu vyplnia svoje identifikačné údaje a takto sa zaregistrujú do súťaže. Učitelia nahlasujú len približný počet zapojených žiakov za svoju školu. Ďalšie detaily pošleme registrovaným školám e-mailom.

 

4) môžu študenti používať pomôcky?

Študenti nemôžu v priebehu jednotlivých súťažných kôl používať knihy, poznámky ani kalkulačku, keďže v úlohách nie sú ťažké výpočty. Môžu mať k dispozícii pero a papier, pre pomocné poznámky a výpočty.

 

5) ktoré okruhy si treba na Ekonomickú olympiádu prejsť?

Všetky súťažné okruhy sú uvedené na našom webe, v sekcii „Ako vyzerá testovanie“.

 

6) mám šancu uspieť, aj keď som študent prvého ročníka?
Určite. Máš šancu uspieť nielen v hlavnej kategórii Ekonomickej olympiády, ale aj v kategórii prvých ročníkov, kde budeš súťažiť iba s ďalšími študentmi prvých ročníkov. Minuloročný finalista Patrik Schön je študent prvého ročníka, ktorý sa prebojoval až na finále v Českej národnej banke:

 

„Zúčastniť sa všetkých kôl EO bola určite pre mňa veľká skúsenosť, ktorá mi dala nový pohľad na ekonomiku. Samotné finále organizované v priestoroch ČNB bolo veľmi dobre zorganizované. Budúcim súťažiacim by som určite odporučil prečítať odporúčanú literatúru, ktorú nájdu na internetových stránkach EO. : – ) „
– Patrik Schön, finalista Ekonomickej olympiády 2016/17 v Česku, študent 1. ročníka na SPŠ a SOU Uničov

 

7) čo musím vedieť, aby som sa olympiády mohol/mohla zúčastniť?
Pokiaľ si prejdeš odporúčanú literatúru, budeš mať náskok. Môže ti pomôcť tiež niektorý z tvojich profesorov.

 

8) prečo by som sa mal (a) zúčastniť?
Pretože vôbec nič neriskuješ a môžeš len získať. Môžeš vyhrať stáž už popri štúdiu na SŠ, či ďalšie zaujímavé ceny. Úspechy v olympiáde Ti tiež vylepšia životopis. Prihlás sa tu.

 

Čo je INESS?
INESS je nezávislé občianske združenie, ktoré monitoruje činnosť a financovanie verejného sektora, hodnotí efekty legislatívnych zmien, vypracováva ekonomické analýzy a tiež komentuje aktuálne ekonomické a spoločenské témy. Zároveň realizuje vzdelávacie projekty, ktorých cieľom je podporovať ekonomickú gramotnosť širokej verejnosti.