Časté otázky FAQ

Časté otázky 

1) pre koho je Ekonomická olympiáda určená?
Do súťaže sa môžu prihlásiť študenti 1.-5. ročníkov stredných škôl všetkých typov a zamerania a tiež študenti vyšších ročníkov osemročných gymnázií (kvinta – oktáva).

 

2) kedy presne prebehnú školské kolá Ekonomickej olympiády?

Školské kolá EO sa budú konať v termíne od 10.12.2018 – 14.12.2018. Presný deň a čas realizácie školského kola si určí pedagóg, podľa daného rozvrhu.  My Vám v dostatočnom predstihu pošleme odkaz na online testovú aplikáciu. Do 21.12.2018 informujeme všetky školy o postupe študentov do krajských kôl Ekonomickej olympiády.

 

3) je nutné registrovať študentov jednotlivo?

Nie, študentov nie je nutné registrovať samostatne. Stačí, ak zaregistrujete Vašu školu. Zapojení študenti na úvod testu vyplnia svoje identifikačné údaje a takto sa zaregistrujú do súťaže. Učitelia nahlasujú len približný počet zapojených žiakov za svoju školu. Ďalšie detaily pošleme registrovaným školám e-mailom.

 

4) môžu študenti používať pomôcky?

Študenti nemôžu v priebehu jednotlivých súťažných kôl používať knihy ani poznámky. Môžu mať k dispozícii kalkulačku (nie mobilný telefón), pero a papier, pre pomocné poznámky a výpočty.

 

5) ktoré okruhy si treba na Ekonomickú olympiádu prejsť?

Všetky súťažné okruhy sú uvedené na našom webe, v sekcii „Ako vyzerá testovanie“.

 

6) mám šancu uspieť, aj keď som študent prvého ročníka?
Určite. Máš šancu uspieť nielen v hlavnej kategórii Ekonomickej olympiády, ale aj v kategórii prvých ročníkov, kde budeš súťažiť iba s ďalšími študentmi prvých ročníkov. V prvom ročníku súťaže sa na celoslovenskom finále súťaže stretlo niekoľko prvákov, ktorí sa takto dostali do 50-tky najlepších mladých ekonómov a ekonómiek Slovenska.

 

7) čo musím vedieť, aby som sa olympiády mohol/mohla zúčastniť?
Pokiaľ si prejdeš odporúčanú literatúru, budeš mať náskok. Môže ti pomôcť tiež niektorý z tvojich profesorov.

 

8) prečo by som sa mal (a) zúčastniť?
Pretože vôbec nič neriskuješ a môžeš len získať. Môžeš byť prijatí na vysokoškolské štúdium bez prijímacích skúšok, vyhrať stáž už popri štúdiu na SŠ, či ďalšie zaujímavé ceny. Úspechy v olympiáde Ti tiež vylepšia životopis. Prihlás sa tu.

 

Čo je INESS?
INESS je nezávislé občianske združenie, ktoré monitoruje činnosť a financovanie verejného sektora, hodnotí efekty legislatívnych zmien, vypracováva ekonomické analýzy a tiež komentuje aktuálne ekonomické a spoločenské témy. Zároveň realizuje vzdelávacie projekty, ktorých cieľom je podporovať ekonomickú gramotnosť širokej verejnosti.