O Ekonomickej olympiáde

Ekonomická olympiáda (EO) je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Svojím poňatím prispieva k ďalšiemu rozvoju kľúčových schopností a znalostí študentov v tomto odbore.

Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z Inštitútu ekonomického vzdelávania (INEV), Českej národnej banky a INESS – Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz.

Svoju školu do Ekonomickej olympiády môžete zaregistrovať tu. 

V prípade otázok nám neváhajte napísať: monika.budzak@iness.sk