Ľudia

Organizačne zastrešujú:
Ing. Monika Budzák

Pracuje v INESS od roku 2014. Vyštudovala Hospodársku diplomaciu na Ekonomickej univerzite, absolvovala dva zahraničné študijné pobyty na Wirtschaftsuniversität Wien a Technische Universität Dresden. Organizuje vzdelávacie podujatia a diskusie pre študentov a dohliada na priebeh Ekonomickej olympiády. Kontakt: monika.budzak@iness.sk

Bc. Adam Dzurák

Študent manažmentu na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Adam počas štúdia absolvoval semester manažmentu na Istanbulskej univerzite, momentálne sa zúčastňuje študijného pobytu na University van Amsterdam. Pre stáž v INESS sa rozhodol v roku 2015 po veľmi pozitívnej skúsenosti zo Semináru rakúskej ekonómie, organizovanom INESS. Asistuje analytikom a podieľa sa na príprave Ekonomickej olympiády. Kontakt: adam.dzurak@iness.sk