Krajské kolo v Košiciach

Krajské kolo EO v Košiciach, 14.2.2019

Krajské kolo sa konalo v Univerzitnej knižnici Technickej univerzity Košice, pod vedením INESS a Ekonomickej fakulty TUKE. Podujatie otvorila krátkym príhovorom Monika Budzák z INESS, riaditeľka projektu Ekonomická olympiáda.

Dekan Ekonomickej fakulty TUKE doc. Ing. Michal Šoltés, PhD. prijal pozvanie na otvorenie súťaže a v krátkosti privítal súťažiacich na pôde univerzity, pogratuloval im k prvému postupu.

Potom už nasledoval samotný písomný test, kde stredoškoláci preverili svoje schopnosti vyrátať najvýhodnejšie zhodnotenie z investície a tiež otestovali svoj prehľad z metodológie ekonómie a ekonomickej histórie.

Po testovaní mali účastníci Ekonomickej olympiády možnosť sa vyjadriť k priebehu olympiády pomocou online dotazníka, spoločne sa odfotili a čakalo na nich občerstvenie.