Informácie o krajských kolách

Súťažiaci postupujúci do krajského kola Ekonomickej olympiády 2017/18

Súťaže sa tento rok zúčastnilo viac ako 4000 študentov z takmer 150 škôl z celého Slovenska. Konkurencia bola naozaj vysoká. Ďakujeme všetkým za účasť.

Podrobné informácie k harmonogramu krajského kola zašleme účastníkom a učiteľom e-mailom v dostatočnom predstihu. 

Študenti postupujúci do krajského kola Ekonomickej olympiády 2017/2018:

Košický kraj

Banskobystický kraj

Bratislavský kraj

Nitriansky kraj

Prešovský kraj

Trenčiansky kraj

Trnavský kraj

Žilinský kraj

Samostatne registrovaní

Krajské kolá 2017/18

Časový harmonogram ako aj miesto konania krajských kôl nájdete tu.

V priebehu nasledujúcich dní doplníme sekciu štúdium o podklady na krajské kolá.