Ekonomická olympiáda ide do miest!

Ekonomická olympiáda ide do miest!

Takmer 5300 študentov zo 180 stredných škôl naprieč celým Slovenskom sa zapojilo do tohtoročnej Ekonomickej olympiády. Pohodlne spoza obrazovky počítača mohli získať lepší prehľad o komplexnosti ekonomického sveta. O chvíľu však budú musieť preukázať hlbšie vedomosti z ekonómie.

 

438 z nich pocestuje do jedného z ôsmych krajských miest aby odskúšali svoje vedomosti v krajskom kole súťaže. Tu už musia ukázať hlbšie analytické a argumentačné schopnosti pre úspešný postup do celoslovenského finále.

Tohtoročná Ekonomická olympiáda dokázala pritiahnuť aj ďalšie školy a zapojila o cca 1300 študentov viac ako minulý rok (takmer 30 % nárast). Z celkového počtu škôl bolo 41 % gymnázií, 39 % stredných odborných škôl a 20 % obchodných a hotelových akadémií. V každom kraji sa však líši počet zapojených študentov ako aj ich priemerná úspešnosť.

 

Kraj Počet zapojených študentov Priemerná úspešnosť v %
Banskobystrický kraj 634 45,42
Bratislavský kraj 400 48,68
Košický kraj 741 45,03
Nitriansky kraj 310 52,36
Prešovský kraj 1021 46,27
Trenčiansky kraj 647 42,40
Trnavský kraj 499 44,57
Žilinský kraj 1033 42,64

 

 

 

 

Najlepšiu priemernú úspešnosť v školskom kole zaznamenali stredoškoláci z Nitrianskeho kraja 52,36 %, zároveň sa tu však zapojilo aj najmenej študentov zo všetkých krajov. Naopak, najnižšiu priemernú úspešnosť mali študenti z Trenčianskeho kraja, v tesnom závese za nimi sú študenti zo Žilinského kraja. V týchto krajoch bol ale počet zapojených študentov výrazne vyšší.

Z každého kraja postupuje vybraný počet študentov do krajského kola súťaže, v ktorom ich čaká test s otvorenými otázkami. Ich úlohou je preukázať schopnosť hlbšie porozumieť ekonomickým súvislostiam, aktuálnemu dianiu, vedieť vecne argumentovať a svoje argumenty doplniť grafmi či výpočtami. Do celoslovenského finále postupujú z každého kraja minimálne 4 žiaci s najlepším výsledkom a následne ďalších až 18 študentov podľa úspešnosti bez ohľadu na to, z ktorého kraja pochádzajú. Čaká na nich písomný test a desiatich najlepších aj ústne kolo pred odbornou porotou, z ktorého vyjde celoslovenská víťazka alebo víťaz Ekonomickej olympiády. Ten alebo tá bude Slovensko reprezentovať v prvom medzinárodnom kole olympiády.

Kto bude najlepší mladý ekonóm či ekonómka Slovenska? Aká je ekonomická a finančná gramotnosť stredoškolákov? Sú vedomosti Slovákov porovnateľné s českými a maďarskými? Sledujte Ekonomickú olympiádu a dozviete sa viac.

Pokiaľ máte záujem o partnerstvo s Ekonomickou olympiádou, napíšte nám prosím email na: monika.budzak@iness.sk